ro
Merkliste Icon 0

Hamei

Fertilizarea foliară a hameiului

Cultivarea cu succes a hameiului presupune aprovizionarea plantelor cu elemente nutritive în cantități optime. Macroelementele esențiale în cultura hameiului sunt azotul, fosforul, potasiul și magneziul. Acestea ar trebui aplicate la sol ca fertilizare de bază, concomitent cu efectuarea periodică de analize agrochimice.

Pe lângă analizele de sol, în ultima perioadă, analiza complexă a plantelor este consacrată datorită informațiilor suplimentare pe care le oferă pentru îmbunătățirea tehnologiei de cultivare a hameiului.

Cu ajutorul acestor analize se poate stabili “performanța” solului și cantitatea de elemente nutritive necesară pentru creșterea producției și a calității acesteia până la nivelul dorit.

La mijlocul perioadei de vegetație (15 iunie – 31 iulie) se iau probe de frunze tinere complet dezvoltate.

Rezultatele analizelor complexe de plantă, din ultimii ani, au arătat că la hamei, macroelementele, în special fosforul și potasiul au fost prezente în cantități insuficiente în plantă în peste jumătate dintre probele analizate.

Culoarea frunzelor bătrâne afectate oscilează de la portocaliu pal până la portocaliu murdar cu pete punctiforme brune către baza limbului.

Carența de potasiu se manifestă prin decolorarea frunzelor mature începând cu marginea limbului, care mai târziu capătă aspect de arsură. În cazul carenței de fosfor, frunzele rămân mici, de culoare brun-verzuie

Carența de potasiu

Carența de zinc la hamei

Microelementele, în special zincul și borul, au o importanță deosebită pentru cultura hameiului.

Dacă valorile de pH al solului sunt ridicate și conținutul de fosfor este mare, se poate manifesta carența de zinc la hamei, deoarece ambele fenomene limitează disponibilitatea zincului pentru plante.

Simptomele tipice ale carenței de zinc la hamei sunt: reducerea creșterii, decolorarea frunzelor în verde deschis, curbarea și răsucirea limbului (așa-numita “încrețire a frunzelor”).

Hameiul își pierde flexibilitatea tulpinii, iar numărul de muguri floriferi scade chiar până la infertilitate completă. Frunzele sunt mici, rare, cu limbul adânc serat, având aspect de urzică.

Înfloritul și fructificarea defectuoase sunt simptome ale carenței de bor. O posibilă cauză ar putea fi conținutul mare de azot și calciu din sol sau slaba aprovizionare cu bor a acestuia. Frigul, umiditatea ridicată, seceta și pH-ul ridicat al solului favorizează apariția carenței de bor.

Pentru îmbunătățirea dezvoltării mugurilor și lăstarilor și pentru garanția unei înalte calități a hameiului recomandăm 3-5 tratamente cu 0,3–0,5 l/ha Lebosol® - Zinc700 SC. 

Aminosol® - pentru a preveni pagubele produse de animale

Pentru a preveni pagubele produse de animale sălbatice pe suprafețele cu hamei situate, de exemplu, la marginea unei păduri sau în apropierea potecilor acestora, se recomandă aplicarea produsului Aminosol®.

Acesta, prin mirosul său caracteristic, foarte distinct, neplăcut, face ca animalele sălbatice să evite porțiunile tratate.

Rezistență și vitalitate prin utilizarea fosfonatului de potasiu

Ca și în cazul celorlalte culturi speciale, aplicarea fosfonaților s-a dovedit o măsură eficace de-a lungul timpului.

Mai multe tratamente cu Lebosol® - Potasiu TS340 de-a lungul perioadei de vegetație, începând cu faza în care plantele au înălțimea de 0,5 m, stimulează sistemul defensiv al plantelor de hamei și păstrează calitatea și sănătatea aparatului foliar.

Recomandări de utilizare

Scop/Problema Doza de aplicare Perioada
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității produselor de protecție a plantelor 150 - 300 ml Aminosol® (în 100 l apă) în amestec cu pesticidele
Creșterea toleranței la stres 2 - 3 l/ha Aminosol® în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, intensității fotosintezei, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate și rezistență/toleranță 2 - 4 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC +
2 - 4 aplicări cu 3 - 4 l/ha Lebosol®-Sulf 800 SCsau2 - 4 aplicări cu 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC (varianta combinată)
de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, conținutului de clorofilă, vitalității, intensității fotosintezei 2 - 3 aplicări cu 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagS SC de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate 3 - 5 aplicări cu 1 - 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC +
3 - 5 aplicări cu 0,3 - 0,5 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC
de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) 2 - 5 aplicări cu 5 l/ha Lebosol®-Potasiu 450sau2 - 5 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Culturile tratate sunt evitate de animalele erbivore 2 l Aminosol® (în amestec cu 2 l apă, se pune cu 2-3 zile înainte de aplicare la măcerat; soluția este pentru 1 ha) în caz de necesitate