ro
Merkliste Icon 0

Struguri de masă

Fertilizarea foliară a strugurilor de masă

Fertilizarea foliară este de mai multe decenii o verigă obligatorie a tehnologiilor de cultură din plantațiile pomicole și de arbuști fructiferi. Însă, în plantațiile viticole, aceasta a fost slab adoptată, poate cu excepția aplicării produselor pe bază de fier și magneziu. Adesea se aplică fertilizanți foliari doar în cazuri de urgență, adică atunci când apar simptomele de carență (în cazul manganului, fierului, magneziului etc).
În plus, trebuie corectate și carențele ascunse, care pot fi evidențiate prin diagnoză foliară.

Disponibilitatea elementelor nutritive

Chiar dacă solul este optim aprovizionat, nu este garantat întotdeauna accesul rădăcinilor viței de vie la elementele nutritive. Există o multitudine de factori limitativi ai disponibilității și absorbției acestora din sol, cum ar fi: valorile ridicate de pH în cazul microelementelor și valorile scăzute de pH în cazul macroelementelor, seceta, temperaturile scăzute, compactarea solului și/sau excesul de umiditate, competiția produsă de buruieni și antagonismele (cu efect reciproc) dintre nutrienți (ex.: excesul de potasiu limitează disponibilitatea și absorbția magneziului și calciului).

Cerințe speciale ale strugurilor de masă privind elementele nutritive

În general, soiurile de struguri de masă au o creștere mai rapidă decât cea a soiurilor de struguri pentru vin. De aceea, au nevoie de o aprovizionare mai bună cu elemente nutritive. Cu excepția macroelementelor, inclusiv a magneziului, microelementele fier și bor joacă un rol important în cazul strugurilor de masă.

Securizarea producției

Efectul nutritiv și / sau auxinic al aminoacizilor prezintă o importanță deosebită pentru stabilitatea înfloritului, legarea fructelor și o maturizare uniformă. În acest caz, și borul joacă un rol important. Aplicând Aminosol®  și Lebosol® - Robustus SC (bor + calciu) înaintea înfloritului stimulăm formarea și creșterea fructelor astfel încât vițele nu vor forma boabe mici sau ciorchini lungi și cu boabe puține.

Acumularea zaharurilor

Prezența potasiului influențează pozitiv acumularea zaharurilor, contribuie la maturarea mai bună a lemnului și la creșterea toleranței la ger. În cazul unei carențe de potasiu severe, frunzele vițelor de vie se pot usca încă din lunile iulie-august, lemnul nu se maturează corespunzător crescând astfel sensibilitatea la îngheț. Echilibrul hidric al plantelor este afectat. Calitatea producției se reduce prin aceea că boabele se coc târziu și rămân mici. Pentru a evita aceste situații, recomandăm aplicarea preventivă de Lebosol® - Potasiu450.

Cloroza ferică

 

Cloroza ferică

Cloroza ferică este un dezechilibru fiziologic întâlnit frecvent. De obicei, nu este o carență “propriu-zisă”, ci mai degrabă o problemă de absorbție a fierului în plante. Cloroza ferică se manifestă prin îngălbenirea porțiunii dintre nervuri a frunzelor tinere și se întâlnește mai ales pe terenurile cu exces de apă sau pe soluri caracterizate de valori mari de pH. Există posibilitatea de a îmbunătăți aprovizionarea cu fier a plantelor prin măsuri agrotehnice vizând ameliorarea structurii solului, a regimului hidric, prin menținerea unui covor vegetal în intervalul dintre rânduri, neutralizarea pH-ului, fertilizarea la sol cu îngrășăminte pe bază de fier la începutul perioadei de vegetație etc. Cloroza ferică poate fi corectată prin aplicarea foliară, încă din primăvara și în mai multe tratamente a produsului Lebosol® - Fier GOLD. Lebosol® - Fier GOLD este un fertilizant foliar pe bază de fier, cu o compatibilitate ridicată care, pe lângă fier, conține și mangan. Această combinație de microelemente este recomandată deoarece sunt frecvente situațiile în care se întâlnește o carență dublă de fier și mangan. Acest produs conține și Aminosol®, pentru o mai bună distribuire a fierului prin frunză.

Paralizia ciorchinilor

Carența de magneziu apare în special în plantațiile cu vițe tinere. Se manifestă prin îngălbenirea și, ulterior, brunificarea frunzelor, care se ofilesc și mor. O posibilă cauză ar putea fi raportul excedentar K/Mg, deoarece potasiul în cantitate mare creează condiții pentru apariția paraliziei ciorchinilor. Aceasta reprezintă un dezechilibru fiziologic al viței de vie, care are loc în structura celulelor de la nivelul ciorchinilor. Procesul de coacere a vițelor afectate încetează, ceea ce va duce la pierderi cantitative și calitative de producție. Apariția paraliziei ciorchinilor poate fi prevenită prin tratarea vițelor cu Lebosol® - MagS SC, un produs lichid, cu un grad ridicat de compatibilitate cu foliajul și cu produsele de protecția plantelor.

Paralizia ciorchinilor

Fermitatea pieliței boabelor, toleranța la Botrytis

Calciul este elementul esențial al structurii peretelui celular și de aceea aplicarea sa îmbunătățește fermitatea bacelor. Tratamentele cu Lebosol® - Calciu Forte SC (formiat de calciu ca sursă de calciu cu o compatibilitate ridicată) duc la creșterea conținutului de calciu din fructe și îmbunătățesc fermitatea și caracteristicile de depozitare a ciorchinilor. Crăparea și susceptibilitatea la atacul de Botrytis se reduc dacă pielița boabelor este fermă.

Repelența pentru animale

Aminosol®  este obținut din proteină animală utilizată în industria alimentară. Aceasta este descompusă în aminoacizi, pe cale enzimatică. În acest fel este creat mirosul caracteristic al Aminosol®. Prin comparație cu oamenii, animalele (ex.: iepurii) percep acest miros ca fiind mult mai intens și mai neplăcut. De aceea, acestea evită suprafețele tratate cu Aminosol® și se reorientează către zonele netratate.

 

Recomandări de utilizare

Scop/Problema Doza de aplicare Perioada
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității produselor de protecție a plantelor 150 - 300 ml Aminosol® (în 100 l apă) în amestec cu pesticidele
Vitalitate și toleranță/rezistență 2 - 4 aplicări cu 0,25 - 2 l/ha Lebosol®-Cupru 350 SC din stadiul de 3 frunze până la compactarea ciorchinelui
Vitalitate, influență pozitivă asupra intensității fotosintezei și rezistență/toleranță 4 - 6 aplicări cu 3 - 4 l/ha Lebosol®-Sulf 800 SCsau4 - 6 aplicări cu 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC din stadiul de 3 frunze până la compactarea ciorchinelui
Prevenirea și tratarea clorozei ferice, influență pozitivă asupra circulației apei, calității aparatului foliar 2 - 5 aplicări cu 3 - 7 l/ha din stadiul de 3 frunze până la recoltare
Creșterea toleranței la stres 2 - 3 l/ha Aminosol® în stadiul de 5 frunze, în condiții de stres
Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha Lebosol®-PK-Max din stadiul de 5 frunze până la începutul înfloritului
Influență pozitivă asupra calității aparatului foliar, intensității fotosintezei, eficienței de utilizare a azotului (N) 2 - 4 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC în stadiul de apariție a ciorchinilor
Influență pozitivă asupra calității înfloritului, fructificării, transportului calciului, calității fructelor 2 aplicări cu 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC +
2 aplicări cu 0,25 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC
de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului
Calitatea aparatului foliar, clorofilă, intensitatea fotosintezei, prevenirea stafidirii fructelor 2 - 5 aplicări cu 3 - 5 l/ha Lebosol®-Magneziu 400 SC începând după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Creșterea fermității fructelor, a stabilității la depozitare și a toleranței/rezistenței 3 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-Calciu-Forte SC de la stadiul de fruct de mărimea unui bob de mazăre până la recoltare
Sinteza zaharurilor, maturarea lemnului, calitate, rezistență la iernare 2 aplicări cu 5 l/ha Lebosol®-Potasiu 450 +
2 aplicări cu 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC
de la compactarea ciorchinilor până la recoltare
Culturile tratate sunt evitate de animalele erbivore 2 l Aminosol® (în amestec cu 2 l apă, se pune cu 2-3 zile înainte de aplicare la măcerat; soluția este pentru 1 ha) în caz de necesitate