Skip to the navigation Skip to the content
Strauch voller erntereifer Blaubeeren
Icon eines roten Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Fertilizarea foliară în pomicultură

În pomicultură, fertilizarea foliară este, de decenii, o componentă consacrată a sistemului de măsuri de fertilizare. Se optează pentru fertilizare foliară mai ales dacă simptome de carență sunt vizibile (de ex.: mangan, fier, bor, dar și magneziu ș.a.), dar trebuie avute în vedere și corectate mai ales carențele ascunse. Acestea pot fi puse în evidență cu ajutorul diagnozei foliare.

Disponibilitatea elementelor nutritive

Chiar dacă solul este optim aprovizionat cu elemente nutritive, aprovizionarea bazată pe consumul specific al plantelor, cu macro și microelemente, nu este întotdeauna garantată.

Există o serie de factori care limitează disponibilitatea și absorbția elementelor nutritive din sol, precum: valorile ridicate de pH în cazul microelementelor și valorile scăzute de pH în cazul macroelementelor, seceta, temperaturile scăzute, compactarea solului și/sau excesul de umiditate, competiția cu buruienile și antagonismele (efecte reciproce) dintre elemente (de ex.: excesul de potasiu limitează disponibilitatea și absorbția în plantă a magneziului și a calciului).

Particularitățile de nutriție ale arbuștilor fructiferi

Plantațiile sau culturile de arbuști fructiferi s-au extins puternic în ultimii ani. Cu toate acestea, rezistența redusă la păstrare a fructelor reprezintă un dezavantaj major. De aceea, plantațiile de zmeur se realizează sub folie, pentru a proteja fructele foarte moi și sensibile împotriva influenței condițiilor climatice.

Cerințele față de locație, sol și disponibilitatea elementelor nutritive specifice variază în funcție de specie. Toate speciile de arbuști fructiferi, dar în special soiurile de struguri pentru stafide sunt foarte sensibile la clor, în timp ce afinul cere, de exemplu, un pH acid al solului. Valoarea pH-ului influențează disponibilitatea elementelor nutritive: valorile scăzute sunt asociate adesea cu anumite carențe de macroelemente, iar valorile ridicate cu anumite carențe de microelemente. În cea de-a doua situație, slaba disponibilitate a fierului și/sau a manganului duce la îngălbenirea frunzelor (cloroză).

Stabilitatea fructelor și rezistența la depozitare

Conținutul scăzut de calciu din fructe constituie premisa calității scăzute a acestora, datorată în special lipsei de fermitate a pulpei. Tratamentele cu produsul fără clor Lebosol®-Calciu-Forte SC (formiat de calciu ca sursă de calciu extrem de compatibil cu plantele), duc la creșterea conținutului de calciu din fructe și deci la îmbunătățirea fermității, dar mai ales a rezistenței la depozitare a fructelor. Lebosol®-Calciu-Forte SC reprezintă și o sursă suplimentară de mangan și zinc.

Cloroza ferică

Simptomele clorozei ferice apar destul de rapid la arbuștii fructiferi. Carența de fier se manifestă prin îngălbenirea zonelor internervuriene ale frunzelor cu excepția nervurilor principale care rămân verzi, iar frunzele tinere se înălbesc. Pe lângă măsurile indirecte care conduc la îmbunătățirea capacitații de accesibilitate a fierului pentru plante, printre care amintim: ameliorarea structurii solului, îmbunătățirea regimului hidric, combaterea buruienilor, neutralizarea reacției solului, există posibilitatea aprovizionării cu fier pe cale foliară. În această situație, tratamentele repetate, începând din primele faze de vegetație, cu Lebosol®-HeptaFier corectează cloroza ferică. Acesta este un excelent fertilizant foliar ecologic și constituie sursa de aprovizionare cu fier deosebit de compatibil pentru plante.

Înfloritul, fructificarea și securizarea producției

Efectul nutritiv și/sau auxinic al aminoacizilor este deosebit de important pentru fructificare și pentru calitatea mugurilor de rod. Aplicarea produsului  Aminosol® înaintea înfloritului influențează pozitiv legarea și creșterea fructelor.

Borul și calciul (Lebosol®-Robustus SC) precum si zincul (Lebosol®-Zinc 700 SC) sunt decisive pentru îmbunătățirea fructificării. Aceste produse se aplică suplimentar înaintea înfloritului.