ro
Merkliste Icon 0

Cereale

Cerințele cerealelor privind aprovizionarea cu microelemente

Cerealele (grâu, orz, secară, triticale, ovăz etc.) au, pe lângă cerințele de macroelemente (azot, fosfor, potasiu, magneziu și sulf) și un necesar ridicat de microelemente. La o producție de 8 t/ha, exportul este de: 600-1000 g mangan, 50-150 g cupru, 250-350 g zinc și 50-100 g bor. Inițial, acesta pare redus, putând fi satisfăcut printr-o fertilizare organică cu gunoi de grajd cu un conținut echilibrat de elemente nutritive – o presupunere care, transpusă în practică, nu a dat rezultate satisfăcătoare în foarte multe cazuri.
Chiar dacă la analize a reieșit că solul este bine aprovizionat cu elemente nutritive, plantele au suferit de carență în unul sau mai multe elemente; această situație este des întâlnită în multe cazuri în analizele de plantă din ultimii ani din Germania. Cauzele pot fi foarte multe, dar sunt cel mai adesea legate de lipsa de mobilitate a elementelor nutritive în soluția solului.
 

Valorile de pH ale solului și condițiile de mediu

Microelementele, cu excepția molibdenului, sunt greu accesibile plantelor în condiții de pH ridicat al solului. Mai mult decât atât, seceta, excesul de apă stagnantă (băltirile) și temperaturile scăzute pot face ca plantele să nu poată absorbi elementele nutritive de care au nevoie. Administrarea la sol a microelementelor, în special a manganului, nu este recomandată. În virtutea celor enunțate mai sus, microelementele vor exista ca și conținut total, dar mobilitatea și absorbția lor integrală în plantă nu pot fi garantate. De aceea, aplicarea foliară a microelementelor este o metodă de fertilizare mai eficientă în practică. Multiplele tratamente fitosanitare, atât în toamnă cât și în primăvară, permit administrarea de microelemente deodată cu produsele de protecția plantelor, fără a se efectua treceri suplimentare.

Asigurarea toleranței la boli

De obicei, toamna nu se administrează fungicide culturilor de cereale. Pentru a crea condiții plantelor să tolereze mai bine atacul de patogeni, este recomandată aplicarea foliară a produsului VITALoSol® GOLD SC. Combinația de sulf, cupru și mangan are  o influență pozitivă asupra călirii plantelor, asupra toleranței acestora la stres și la boli.

Combinația de mangan, cupru și zinc la cultura cerealelor

Manganul, cuprul și zincul sunt printre cele mai importante microelemente pentru culturile de cereale. Absorbția unuia dintre aceste microelemente este promovată într-o anumită măsură de prezența celorlalte două. Această combinație de trei microelemente este întâlnită în produsul Lebosol®-QuadroS SC. Ideală este aplicarea unui tratament în toamnă și al unuia în primăvară cu oricare dintre aceste două produse. Necesarul de microelemente este astfel acoperit. În anumite condiții, de exemplu pe soluri cu pH mai mare de 6,5 unde trebuie acordată o atenție specială aprovizionării cu mangan, se recomandă creșterea gradului de aprovizionare a plantelor printr-o aplicare separată cu mangan.

Formulare prietenoasă, fără săruri, compatibilă, pentru tratament la spic

Formularea sub formă de suspensie concentrată a produsului Lebosol® - MagS SC este special concepută pentru aplicarea în a doua parte a perioadei de vegetație a cerealelor, deoarece nu există pericolul de a produce arsuri pe frunză, așa cum se întâmplă în cazul utilizării produselor pe bază de săruri. Experiențele au arătat în mod frecvent creșterea eficienței elementelor nutritive din suspensiile concentrate comparativ cu situația utilizării sărurilor neformulate.

Magneziul și sulful pentru creșterea conținutului de proteină brută

În ultimii ani se observă frecvent o carență clară de sulf, în special la cultura orzului.

Scăderea conținutului de sulf din atmosferă și scurgerile de suprafață, provocate de ploile de toamnă, duc la apariția de pete galbene pe frunzele tinere ale plantelor.

Există o diferență clară față de carența de azot, pentru că aceasta din urmă apare pe frunzele mature, sub formă de pete de decolorare mai deschise. Pentru a compensa lipsa sulfului la cereale, este recomandată fie aplicarea la sol de îngrășăminte cu sulf fie aplicarea pe frunze a unuia dintre produsele                  Lebosol® - Sulf 800 SC sau Lebosol® - MagS SC, la BBCH 31/32.

O bună aprovizionare cu sulf ajută și la absorbția azotului, de aceea sulful este atât de important pentru creșterea producției. Administrarea de magneziu și sulf în faza de burduf, ambele în cantitate mare în produsul Lebosol® - MagS SC, favorizează creșterea conținutului de proteină al boabelor.

Aplicarea suspensiilor concentrate constituie un avantaj de ordin economic și agronomic pentru fermier.

Carența de sulf

Recomandări de utilizare

Scop/Problema Doza de aplicare Perioada
Tratarea semințelor cu elemente nutritive 3 - 4 l/t Lebosol®-Total Care odată cu tratamentul semințelor cu insecto-fungicid
Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare 0,2 - 0,6 l/ha Herbosol® (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha) în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Stimularea toleranței la boli 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC toamna, începând cu stadiul de 3 frunze
Microelemente pentru rezistență la iernare 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC +
0,25 - 2 l/ha Lebosol®-Cupru 350 SC +
0,5 - 0,75 l/ha Lebosol®-AqueBor SCsau 1,5 - 3 l/ha VITALoSol® GOLD SC (varianta combinată)
toamna, începând cu stadiul de 3 frunze
Macroelemente pentru rezistență la iernare 6 l/ha Lebosol®-PK-Max toamna, începând cu stadiul de 3 frunze
Creșterea toleranței la stres 2 - 3 l/ha Aminosol® primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Conținutul de proteină și calitatea boabelor 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagS SC +
4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC
începând cu înspicatul
Stabilitate, eficiența de utilizare a azotului (N) 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC +
0,25 - 2 l/ha Lebosol®-Cupru 350 SC +
0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinc 700 SC +
0,5 - 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SCsau 1,5 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroMaxS SC (varianta combinată)
primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înspicării
Stimularea toleranței la boli 4 - 6 l/ha VITALoSol® GOLD SC primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înspicării
Vitalitate și producție, macroelemente 1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagS SC primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înspicării
Vitalitate și producție, macroelemente 2 aplicări cu 6 l/ha Lebosol®-PK-Max primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înspicării