Skip to the navigation Skip to the content
Ast mit reifen, dunkelroten Sauerkirschen
Icon eines roten Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Fertilizarea foliară a sâmburoaselor

Fertilizarea foliară are rolul de a corecta carențele vizibile în elemente nutritive (manganfiermagneziu etc.), cât și pe cele ascunse. Diagnoza foliară constituie cea mai eficientă metodă de recunoaștere a carențelor ascunse.

Disponibilitatea elementelor nutritive

Un sol optim aprovizionat în elemente nutritive nu este întotdeauna garantul unei nutriții corespunzătoare a pomilor fructiferi în macroelemente principale, secundare și microelemente. Există o serie de factori limitativi ai disponibilității și absorbției acestora din sol, precum valorile ridicate de pH, în cazul microelementelor și valori scăzute de pH în cazul macroelementelor, seceta, temperaturile scăzute, compactarea și/sau excesul de umiditate, concurența buruienilor sau antagonismele (efectele reciproce) dintre nutrienți (de exemplu, o aprovizionare cu cantități ridicate de potasiu limitează disponibilitatea și absorbția magneziului și calciului).

Cerințele specifice de fertilizare ale sâmburoaselor

Prin comparație cu semințoasele, sâmburoasele sunt mai puțin pretențioase. Un interes deosebit pentru sâmburoase îl reprezintă azotul (pentru atingerea unor producții ridicate), potasiul și fosforul (pentru calitatea optimă a fructelor), crearea unui raport pozitiv între calciu/potasiu cu rol în dezvoltarea de fructe rezistente și o aprovizionare echilibrată cu zincfier și mangan.

Securizarea recoltei

Nutriția cu aminoacizi în combinație cu efectul auxinic al anumitor aminoacizi prezintă o importanță deosebită pentru calitatea mugurilor florali și procesul de fructificare. Aplicarea repetată cu Aminosol®, încă din faza de apariție a mugurilor florali, contribuie la stimularea proceselor de formare și creștere a fructelor și limitează fenomenul negativ de cădere prematură a acestora. La prun aplicarea repetată de Aminosol® contribuie la reducerea infecției frunzelor și fructelor cu boala „Vărsatul prunelor" (virusul Plum Pox).

Cloroza ferică

Cireșul prezintă cea mai ridicată sensibilitate la această boală fiziologică, dintre sâmburoase. Carența de fier se manifestă prin îngălbenirea zonelor internervuriene ale frunzelor cu excepția nervurilor principale care rămân verzi, iar frunzele tinere se înălbesc. O serie de măsuri agronomice, dintre care amintim: îmbunătățirea structurii solului, a regimului hidric, combaterea buruienilor, reglarea pH-ului solului în zona neutră, fertilizarea la sol la începutul perioadei de vegetație cu îngrășăminte ce conținut fier, pot fi aplicate cu rol în îmbunătățirea absorbției și disponibilității elementelor nutritive. Cu toate acestea, s-a dovedit că cea mai rapidă și eficace metodă de aprovizionare cu fier a plantelor rămâne completarea cu fertilizanți lichizi ce conțin fier. Fertilizarea repetată, țintită, încă de la începutul perioadei de vegetație, cu Lebosol®-HeptaFier satisface necesarul de fier al plantelor. Lebosol®-HeptaFier este un îngrășământ foliar cu o compatibilitate ridicată ce poate fi folosit cu succes și în agricultura ecologică.

Fermitatea fructelor și caracteristicile de depozitare

Conținutul scăzut de calciu din fructe determină scăderea fermității pulpei precum și a stabilității la depozitare și transport. Tratamentele foliare cu Lebosol®-Calciu (clorură de calciu) sau Lebosol®-Calciu Forte SC (formiat de calciu ca sursă de calciu compatibil) conduc la creșterea conținutului de calciu din fructe, la îmbunătățirea fermității și, mai ales, a rezistenței la depozitare a acestora. Lebosol®-Calciu Forte SC constituie, de asemenea, o sursă suplimentară de mangan, zinc și aminoacizi.

Tratamentele post-recoltare

Borul joacă un rol decisiv în cadrul înfloritului și legării fructelor. Zincul este necesar plantelor la începutul perioadei de vegetație și ulterior, unde contribuie la calitatea aparatului foliar al pomilor. Borul și zincul trebuie să fie înmagazinați în pomi când începe procesul de înflorit. Totuși, la începutul vegetației, pomii nu absorb aceste elemente din sol, ci utilizează rezervele de elemente nutritive acumulate în toamna precedentă. De asemenea, nu se poate face fertilizare foliară în această perioadă deoarece la sâmburoase aparatul foliar se dezvoltă după înflorit. Prin urmare, se recomandă aplicarea produselor Lebosol®-Bor și Lebosol®-Zinc 700 SC după recoltarea fructelor. 

Acestea pot fi combinate cu produse pe bază de azot (uree). În plus, administrarea de aminoacizi după recoltare contribuie la acumularea rezervelor de elemente nutritive și la reutilizarea acestora în primăvară. Deci, este pe deplin justificată aplicarea unui tratament cu Aminosol® în toamnă.