Skip to the navigation Skip to the content
Swing

Добавки от Лебозол®

Наред с нашите листни торове ние разработихме два важни за селското стопанство аджуванта - Лебозол® Пеностоп ПРО и Лебозол® Лимонена киселина, които допълват широкия спектър от наши продукти. Тези два продукта от години са ценени средства в професионалното земеделие.

Аджувантите са преди всичко приготовления, състоящи се от една или повече съставки, които смесени с препарат за растителна защита или с други пестициди усилват тяхното действие.

При критични условия на употреба добавените аджуванти в резервоарните смеси  решително подобряват сигурността на действието на ПРЗ.

Освен това ние винаги ще Ви предложим правилната препоръка, за да подчертаем силните различия в действието в сравнение с напр. масла или кондиционери на водата. Така ще ви изясним силните и слабите страни на продуктите, а това ще осигури ефикасна и сигурна употреба.

Общи цели на добавките (аджувантите) в резервоара на пръскачката:

  • Вкисляване

Вкисляващите добавки понижават рН-стойността и поддържат стабилността на продукта и сигурността на смесване.

  • Съвместимост

Минимизира се антагонизма на компонентите в резервоара на пръскачката и се подобрявахомогенността на продуктовата смес.

  • Срещу запенване

Средствата срещу запенване предотвратяват или значително намаляват образуването на пяна в резервоара на пръскачката.

  • Кондициониране

Добавки, които кондиционират твърдата вода, дезактивират кат-йони като калций, магнезий и желязо и по този начин защитават активното вещество.

Нашите добавки