Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Swing

Борът е слабо наличен при песачливи почви, при високо съдържание на азот или при високо съдържание на калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на бор се изразява чрез напукване на тъканите, умиране на вегетационните места, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.

Молибденът е слабо наличен в леки и кисели почви (заблатени песъчливи почви,силно заблатени почви, градинарски земи и субстрати) както и при суша.

Недостигът на молибден се изразява предимно при по-младите листа, но също и чрез хлороза на по-старите. Краищата на листата бързо стават некротични и се завиват, ограничено разстилане на листната петура, отчасти само с растящо стъбълце на листото („Whiptail“-симптом). Най-общо може да се установи намален растеж с изсветлявания по листото и признаци на увяхване. При цветното зеле се наблюдават закърнели и обърнати вътрешни листа.

Актуална "Декларация за съответствие" за всички наши продукти е на разположение на betriebsmittelliste.de. Въведете "Lebosol" в полето за фирма и ще получите актуален преглед на нашите продукти.

Препоръки

Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци

ЦелКачество на листото, транспорт на калций, срещу вътрешна некроза, жизненост, фотосинтеза, качество на вътрешността (цепнатини, кухи грудки, вътрешно гниене)
Препоръка1 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка
МоментПри достатъчно развита листна маса

Маслодайна рапица

ЦелРавномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване
Препоръка0,200 - 0,300 л/дка
МоментПрез есента от 4-ти до 6-ти лист

Картофи

ЦелЗа снабдяване с бор, вътрешно качество
Препоръка1 - 2 пъти 0,100 л/дка
МоментОт началото на оформяне на реда

Плодни зеленчуци

ЦелПодобрява качеството на цвета, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода, образуване на грудки
Препоръка2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка
МоментОт първи видими цветни пъпки

Захарно цвекло

ЦелДобив, срещу сухо гниене и гниене на сърцевината, качество
Момент1 - 2 пъти 0,300 л/дка
ПрепоръкаМежду 6-ти лист и оформяне на реда

Не откривате своята култура в списъка?

Вижте тук всички препоръки по култури за Lebosol®-АквеБор СК (Mo)

Тези продукти на Лебозол® също могат да ви заинтересуват: