Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines roten Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно торене при десертно грозде

В производството на семкови, костилкови, ягодови и храстовидни плодове листното торене от десетилетия е постоянен компонент в общия комплекс на храненето. Във производството на грозде листното торене – освен с желязо и магнезий – е по-скоро недооценено. Листното торене се предпочита преди всичко, когато вече са настъпили видими симптоми на недостиг (напр. при манган, желязо, но също и при магнезий и т.н.).

Дори един латентен (невидим) недостиг следва да бъде преодолян. Този недостиг може да бъде установен посредством листен анализ.

Достъпност на хранителните вещества

Дори почвата да е снабдена оптимално с хранителни вещества, не винаги е гарантирано доставяне на основни, вторични и микроелементи според нуждите на лозата. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока рН-стойност при микроелементите и ниска рН-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

 

Специални изисквания на десертното грозде към хранителните вещества

По принцип десертните лози са малко по-добре развити от винените. Съответно те изискват малко по-високи дажби на хранителни вещества.

Наред с макроелементите и магнезий важна роля в производството на десертно грозде играят микроелементите желязо и бор.

 

Стабилизиране на добива

Подхранването с аминокиселини заедно с действието при ауксини на определени аминокиселини е особено важно за стабилен цъфтеж, завръз на плод и едно равномерно узряване.

Борът също играе значителна роля. С употребата на Аминозол® и Lebosol®-Робустус СК (бор и калций) преди цъфтеж се подобряват завръза и нарастването на гроздовите зърна и се намалява спарушването, което води до партенокарпия и рехави чепки.

 

Образуване на захари

Калий стимулира образуването на захари и подобрява узряването на леторастите като по този начин повишава студоустойчивостта. При много тежък недостиг на калий листата в зоната на чепката могат да изсъхнат през юли или август, последица са лошото узряване на пръчките и повишена чувствителност на измръзване. Водният баланс е нарушен, и се появяват увяхвания. Това забавя узряването на грозда и сбръчкванията на зърната водят до понижаване на качеството. Третиранията с Lebosol®-Калий 450 предотвратяват това да се случи.

 

Желязна хлороза

Едно често проявяващо се физиологично нарушение е желязната хлороза. В повечето случаи не става въпрос за „истински“ недостиг, а за нарушено усвояване на желязо. Недостигът на Желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии и настъпва често при неподвижна влага и висока рН-стойност. Наред с културно-техническите параметри (почвена структура, воден баланс, озеленяване на междуредията, рН-стойност и т.н.) и дажбата на Желязо през почвата в началото на вегетацията, съществува възможност да се подобри снабдяването с желязо през листото.

От значителна помощ е ранното и редовно листно хранене с  Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД. Той е особено добре поносим листен тор, който наред с желязо съдържа и манган. Често при недостиг на желязо има едновременно недостиг и на манган, поради този факт се предлага тази комбинация като листен тор.

За да се подобри по-доброто разпределение на желязото върху листото, в продукта допълнително се съдържа Аминозол®.

 

Изкривяване на чепката

Предимно в младите масиви може да настъпи рано недостиг на магнезий. Недостигът на магнезий се изразява чрез жълти и кафяви листа, които увяхват и отмират. Плододайните масиви също са засегнати от неблагоприятно съотношение K : Mg.

По този начин се повишава предразположеността към изкривяване на чепката. Изкривяването на чепката е физиологично нарушение на лозата и се изразява в нарушение на клетъчната структура на чепката.

Засегнатите по този начин лози спират развитието си като зреене, което води наред с количествените нарушения също и до качествени такива. Листното третиране с течния, много добре поносим Lebosol®-Магнезий 400 предотвратява изкривяването на чепката.

 

Здравина на люспата на зърното, устойчивост срещу ботритис

Калцият е съществената съставна част при изграждането на клетъчната стена и чрез това се подобрява твърдостта на зърната. Подхранването с  Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат като особено добре поносим източник на калций) повишава съдържанието на калций в плода и подобрява по този начин твърдостта и трайността на гроздовете. Чрез по-твърдата люспа на зърната се редуцира напукването и чрез това предразположеността към ботритис.

 

Здрави и силни гроздове

Фитоамин® - студено пресован препарат от морски водорасли повишава устойчивостта срещу болести и прави гроздето по-здраво и жизнено. Това оказва положително въздействие и върху асимилацията и качеството на гроздето и виното като следствие.

 

Диви животни и гризачи

 

Аминозол ®  се добива от животински протеин в хранително-вкусовото производство. Този протеин по ензимен път се превръща в аминокиселини. Така се появява типичния за  Aминозол® мирис. Той се възприема от дивите животни и гризачите много по-интензивно и по-неприятно отколкото от човека.

Третираните с Аминозол®  площи се избягват от дивите животни и гризачите, които предпочитат нетретираните.