Skip to the navigation Skip to the content
Aussenansicht des Firmengebäudes in der Junkersstrasse in Sembach
Swing

Изхвърляне на опаковъчни материали

Не използвайте повторно празните опаковки.

Празните и внимателно почистени с вода опаковки, без капачка, с обозначен знак „Екобулпак“ трябва да се предават на упълномощени от фирмата събирателни пунктове или на специално предназначените депа в града/областта, където живеете.

Допълнителни указания може да получите във Вашата община.

Информация за дати и места на събиране може да откриете и на интернет адрес: www.ecobulpack.com

Не изхвърляйте остатъците от продуктите в контейнери предназначени за битови отпадъци.

Продуктите на Лебозол® са обозначени с логото на фирма „Екобулпак“. За нашите клиенти не се начисляват допълнителни такси за изхвърляне. Моля, обърнете внимание на обозначението върху етикета на опаковката.