Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Swing

Пълноценен тор с акцент върху азота

Lebosol®-Нутриплант® 12-4-6 е тор, който може да се използва като листен тор. Като NPK тор, той съдържа смес от три важни за растенията хранителни вещества: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Съкращението "NPK" означава химическите символи на тези три елемента. Цифрите 12-4-6 означават теглото на трите елемента в проценти.

 

Как работи Lebosol®-Нутриплант® 12-4-6?

Lebosol®-Нутриплант® 12-4-6 е течен разтвор на NPK, който се нанася върху листата на растенията. За разлика от конвенционалните NPK торове, които се внасят в почвата, той действа бързо и директно върху листата и надземните части на растенията. Хранителните вещества се абсорбират през листата и бързо навлизат в метаболизма на растението, където могат да бъдат използвани за растеж и развитие.

 

Какви са неговите предимства?

  • Бързо действие: хранителните вещества се абсорбират директно през листата.
  • Доставка на хранителни вещества: Селективно компенсиране на недостига на хранителни вещества в растенията.
  • Лесна употреба: Не е необходима сложна обработка на почвата.
  • Опазване на околната среда: По-малки загуби поради отмиване.

Препоръки

За правилното прилагане на продукта препоръчваме тези дози за съответната култура.

При всички култури

ЦелЗа снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет
ПрепоръкаКапково
МоментПопитайте вашия специалист-консултант!

При всички култури

ЦелЗа снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет
Препоръка0,500 - 1 л/дка ((В най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-ен разтвор при нормални култури (0,25 -0,5%-ен разтвор при чувствителни култури под стъкло/фолио). Не по време на цъфтеж!))
МоментПри необходимост

При всички култури

ЦелЗа снабдяване с хранителни елементи
Препоръка0,500 - 1 л/дка ((В най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-тен разтвор (при чувствителни култури под стъкло/фолио 0,25 -0,5%-тен разтвор))
МоментПри необходимост

Други продукти от тази серия: