Skip to the navigation Skip to the content
Swing

Лебозол® създаде в отговор на нуждите от листно подхранване с минимални разходи на време и средства няколко продукта за конкретни култури. Тези продукти под формата на високо концентрирана суспензия предоставят на Вашите растения всички необходими хранителни елементи в един комплексен листен тор.

Напълно формулирани и съобразени с конкретните нужди на културата, нашите продукти ще гарантират на стопаните пълноценно листно подхранване с макро- и микроелементи.

 

Нашите торове за специфични култури