Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines gelben Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно хранене при хмел

Успешното производство на хмел изисква оптимално снабдяване на растенията с хранителни вещества. Важните основни хранителни елементи в производството на хмел са азот, фосфор, калий и магнезий. Основното снабдяване трябва да се осигури през почвата, като същевременно трябва да взимат предвид редовните почвени проби.

През последните години в производството на хмел наред с абсолютно необходимите почвени анализи се наложи като допълнение и комплексен растителен анализ.

С помощта на тези изследвания може да бъде установена „производителността“ на почвата и да бъде планирано целенасочено добавяне на хранителни вещества за повишаване на качеството и добива.

В производството на хмел е възможно провеждането на комплексен растителен анализ към средата на сезона (средата на юни  - края на юли) при напълно развили се листа. 

Резултатите от комплексните растителни анализи при хмел показаха през последните години, че що се отнася до макроелементите, особено снабдяването с фосфор и калий, повече от половината взети проби бяха с показатели на недостиг.

По-старите листа се оцветяват в матово до мръсно оранжево и имат малки кафяви точки на долната страна.

Недостигът на калий се изразява в изсветляване на старите листа по краищата, което по-късно изглежда като кафяво изгаряне.

При недостиг на фосфор листата остават малки и кафяво-зелени.

Недостиг на цинк

От микроелементите по-голямо значение за производството на хмел имат елементите цинк и бор.

Ако pH-стойността на почвата е висока и едновременно има високо съдържание на фосфор, може да се стигне до недостиг на цинк (снимката в ляво), тъй като тези две условия ограничават достъпността на цинк като хранително вещество.

Типични симптоми на недостиг на Цинк при хмел са набития растеж, както и оцветяване на листата в светло зелено, като същевременно се завиват по краищата и обръщат.

Хмелът забавя растежа си, намалява броя на заложените цветни пъпки до пълно безплодие. Остро назъбени, малки листа и рехав хабитус допълват подобния на коприва изглед на растението.

При лош цъфтеж както и при намален завръз може да се мисли също така и за недостиг на Бор. Причината може да бъде високото съдържание на азот и калций, но и на ниски запаси в почвата. Студ, влага, суша и висока рН-стойност на почвата засилват проявата на недостиг на бор.

При лош цъфтеж както и при намален завръз може да се мисли също така и за недостиг на бор.

Причината може да бъде високо съдържание на азот и калций, но и на ниски запаси в почвата. Студ, влага, суша и висока рН-стойност на почвата засилват проявата на недостиг на бор.

За доброто развитие на пъпките, на стъблото по височина и за осигуряване на високо качество ние Ви препоръчваме от три до пет приложения с  0,030 - 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СКзаедно с  0,100 – 0,200 л/дка Lebosol®- АквеБор СК (Mo).