Skip to the navigation Skip to the content
Swing

Lebosol® от А до Я

Целите на Lebosol® включват цялостно подхранване на растенията от растениевъдството, овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството и много други. За да могат те да се снабдяват цялостно с хранителни вещества, нашите листни торове съдържат основни микро- и макроелементи. Те се предлагат от нас под формата на еднокомпонентни и комплексни торове за листно хранене. Всеки отделен елемент има решаващ принос за доброто състояние и запазването на растенията. Тъй като има множество важни хранителни елементи, тук сме събрали преглед на най-важната информация за вас и ще намерите подходящите за вас препоръки за продукти от нашата гама Lebosol®.

Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас на: +359 64 988 041.