Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines hellgrünen Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно торене при рапица

Рапицата е култура с относително високи нужди за снабдяване с хранителни макроелементи.

Основното торене с фосфат през есента стимулира коренообразуването и повишава студоустойчивостта на рапичните растения. Повишават се и защитните сили на растението срещу болести и се подобряват стартовите условия за пролетта.

Калият подсилва тъканите и регулира солният баланс в клетите, така се постига подобрена стабилност, както и студоустойчивост.

Поради студ и влага в началото на годината достъпността на калий и фосфор в почвата е силно ограничена, затова ние препоръчваме за един по-добър старт употребата на Lebosol®-ПК-Макс.

Достатъчното снабдяване с магнезий е нужно за образуване на хлорофил, което предопределя добива.

Сярата е жизненонеобходим за рапицата вторичен хранителен елемент, който се усвоява от растението предимно в началото на годината едновременно с азота. Тук сярата играе важна роля специално при белтъчната и ензимната обмяна на веществата, както и при изграждането на вторични съставни елементи. Поради високата нужда от сяра, рапицата е особено чувствителна на недостиг. Торенето със сяра на недобре запасените площи показва явен прираст на добив и значително намаляване на болести.

Схема на приложения при рапица – кога да използваме торовете Лебозол®?

Разгледайте нашата подробна схема за оптимално снабдяване с хранителни вещества, съдържаща всички важни листни торове Лебозол® за тази култура. Този календар ще ви помогне да намерите оптималното време за прилагане на нашите продукти, за да осигурите ефикасно и пълноценно торене. Така никога няма да пропуснете подходящия момент, за да подобрите пълния потенциал за растеж на вашата рапица с торовете Лебозол®.

Изтеглете календара сега и оптимизирайте практиките си за торене!

Схема на приложение

Недостиг на сяра при рапица

Ние препоръчваме в допълнение на основното торене със сяра и магнезий употребата на Lebosol®-МагС СК или Lebosol®-Сяра 800 СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж за покриване на нуждите на растението от магнезий и сяра.

 

Торенето с бор като стандарт

Рапицата се причислява към културите с висока потребност от бор. Усвоеното количество бор по време на вегетация възлиза на 30 – 50 г/дка според развитието на листата. Бор в почвата е трудно достъпен за растението при суша, висока рН-стойност и след варуване. Допълнително при леки почви се наблюдават загуби на бор заради отмиване в зоната на корените.

Ние препоръчваме като стандартно мероприятие листно приложение на бор през есента и през пролетта. На разположение са два продукта с бор от Lebosol®: Lebosol®-Бор и Lebosol®-АквеБор СК (Mo).

Наред с бор в производството на рапица са от значение микроелементите молибден и манган.

Подобряване на ефективността на почвените хербициди

След поникване на рапицата са ограничени както изборът на активни вещества на почвените хербициди, така и възможностите за коригиращи мероприятия. Само поради тази причина се препоръчва подсигуряване на действието. Освен това силните валежи след употребата на хербициди могат да предизвикат отлагане на активните вещества , които да попаднат в посева и да доведат до забавяне на растежа , съответно до хлорози по младите растения.

По-доброто свързване на хербицида с почвата чрез добавянето на Хербозол® намалява тези негативни последици. На рапицата й е необходимо малко време за възстановяване и по този начин тя може да се развие по-добре през есента.

Използването на почвени хербициди може да доведе до стресови реакции на културата, особено тогава, когато поради силни валежи настъпи отлагане на активни вещества в кореновата зона на рапицата. За да облекчим рапицата от стреса се препоръчва листната употреба на Аминозол®  един или два пъти.

Аминозол® е разтвор на органичен азотен тор, който се състои от до 55 % аминокиселини. Опростено казано растенията са изградени от азот, въглерод, вода и аминокиселини, които се преработват в процеса на фотосинтеза. Чрез листното торене с Аминозол® на растенията се предоставят директно аминокиселини и така става възможно тяхното постоянно и бързо възстановяване.