Skip to the navigation Skip to the content
Swing

Фундаментът на едно листно торене от Лебозол®

Серията Нутриплант®  с общо пет продукта образува нашата собствена линия NPK-торове, като е целенасочено формулирана със съответните пропорции хранителни макроелементи азот (N), фосфор (P) и калий (K). За растежа и за достатъчен добив тези основни хранителни вещества имат есенциално значение. Освен тях редица други хранителни елементи допълват нашите Нутриплант® продукти.

 

Течната формулировка на нашите NPK-торове осигурява бърза достъпност на хранителните вещества за растенията, за да ги снабдява балансирано и устойчиво.

 

Ние ще ти помогнем и по-нататък за едно сигурно приложение, при което се взимат под внимание и много други компоненти като рН-стойност и включването на по-нататъшни хранителни вещества.

 

Важен е правилният баланс между отделните хранителни вещества, които имат различни качества и начин на действие. За това ние създадохме кратък преглед на трите химически елемента. По-подробна информация ще намериш в нашия Речник.

Кратко описание на съставките на NPK торовете

           Азотът е градивен елемент в процесите на фотосинтезата като стимулира растежа и производството на протеин.

​​​​​​​           Недостигът на фосфор се изразява с по-малко и по-дребни грудки при картофите, малки, тъмнозелени млади листа, дребни растения, червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

​​​​​​​           Недостигът на калий се изразява чрез некроза на листните върхове и артерии, преди всичко на най-старите листа. При зърнените култури се намалява устойчивостта и имунитета срещу болести. Червеното оцветяване на плодовете е с по-малка интензивност.