Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines hellgrünen Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно торене в царевица

Отглеждането на царевица е традиционно в България през последните десетилетия като царевицата се превърна в една от най-важните полски култури. Очаква се увеличаване  на нуждите от силажна царевица заради повишената употреба като субстрат за биогаз, но и промишленото отглеждане на свине и говеда има високи изисквания към количеството и качеството на продукцията под форма на силаж, зърно или царевичен кочан-микс.

Едно съобразено с нуждите на културата торене е не само най-добрата предпоставка за висок добив, но също може да влияе на качествени показатели като калоричност, съдържание на нишесте и смилаемост чрез целенасочена дажба на азот, фосфор, калий както и на микроелементи. Темата „Устойчивост“ също играе важна роля при планиране на торенето на царевица. Наред с предотвратяването на загубите на нитрат и фосфат трябва да се постигне задоволяване на високите потребности от хранителни вещества с висока достъпност в правилния за растението момент.

Схема на приложения при царевица – кога да използваме торовете Лебозол®?

Разгледайте нашата подробна схема за оптимално снабдяване с хранителни вещества, съдържаща всички важни листни торове Лебозол® за тази култура. Този календар ще ви помогне да намерите оптималното време за прилагане на нашите продукти, за да осигурите ефикасно и пълноценно торене. Така никога няма да пропуснете подходящия момент, за да подобрите пълния потенциал за растеж на вашата царевица с торовете Лебозол®.

Изтеглете календара сега и оптимизирайте практиките си за торене!

Схема на приложение

Торене на царевица през листото

Даването на макро- и  микроелементи през листото е изгодно, защото веднага предоставя хранителни вещества в правилния момент на правилното място.

Задържането на растежа поради ниски температури или стресови ситуации, както поради суша или заблатяване, още в 6 - 8-лист водят до нарушения на добива. Синьо-лилавите оцветявания на листата показват недостиг на фосфор в царевицата, усукването на листата и некротичните листни върхове с изсветлявания не рядко са реакция от хербицида в комбинация с ниски температури.

Хранителни макро- и микроелементи (бор, цинк и манган)

Течните торове като Лебозол®-Магфос или Лебозол®-ПК-Макс са особено подходящи за преодоляване на застоя в растежа. Листното приложение предлага решение при недостатъчна достъпност на хранителни вещества. Още в ранните стадии на развитие на царевицата се подпомагат образуването на кочани и по този начин добива на зърно чрез достатъчно снабдяване с бор, цинк и манган. Препоръчва се целенасочена употреба  на отделни вещества като бор и цинк. Листните торове в царевица могат да бъдат комбинирани с хербицидните мероприятия след 4-ти лист или като отделно пръскане в  6 – 8-ми лист.

Аминокиселини като отговор на хербициден стрес

Хербицидните пръскания нерядко предизвикват стрес при царевица. Клетъчният растеж и делене се регулират чрез фитохормони, които от своя страна се създават от протеини разбирайте аминокиселини. За да подпомогнем растението в стресови ситуации за детоксикация и компенсация на хербицидните активни вещества, ние препоръчваме непосредствено приложение на аминокиселини под формата на Aминозол® заедно с хербицида.

При неблагоприятни климатични ситуации употребата на почвени хербициди също води до стрес (дъжд след приложението). Тук добавянето на  0,04 л/дка Хербозол® предотвратява бързото отлагане на активното вещество в по-долните почвени слоеве.