Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Swing

Lebosol® Лимонена киселина намаля pH стойностите на буферите на водата за пръскане. pН-стойността  е мярка за измерване на киселинния или основния характер на водния разтвор.

Стойността на рН се измерва в скалата за стойностите от pH 1 (киселинна) до рН 14 (алкална).  pH=7 – основна среда (неутрален разтвор). Оптималните pH-показатели на водата за пръскане на ПРЗ са между 4,5 и 6.
Проблеми възникват в процеса на алкалната хидролиза на високите рН-показатели във водата за пръскане. 

Lebosol® Лимонена киселина се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Винаги да се добавя като първи компонент в резервоара на пръскачката.

Можете да получите актуална "Декларация за съответствие" за всички наши продукти на адрес https://www.input-list.com/. Въведете "Lebosol" в полето за фирма и ще получите актуализиран преглед на нашите продукти.

Препоръки

За правилното прилагане на продукта препоръчваме тези дози за съответната култура.

При всички култури

ЦелОтстранява варовикови петна от листата
Препоръка0,5 %-тен разтовор,съответства на 500 мл/100 л вода за пръскане - оставете да действа 30 минути и след това отмийте с вода + намокрител
МоментПри необходимост

При всички култури

ЦелПочистване на маркучите за капково напояване
Препоръка100 мл/1 л вода, оставете да подейства
МоментПри необходимост

При всички култури

ЦелПредотвратява алкалната хидролиза
Препоръка0,02%-тен разтвор,съответства на 20 мл Lebosol® Лимонена киселина /100 литра вода за пръскане -Lebosol® Лимонена киселина винаги да се добавя като първи компонент в резервоара.
МоментПри необходимост

При всички култури

ЦелНамаля рН-стойността на водата за пръскане
Препоръка0,02%-тен разтвор, съответства на 20 мл Lebosol® Лимонена киселина /100 литра вода за пръскане -Lebosol® Лимонена киселина винаги да се добавя като първи компонент в резервоара.)
МоментПри необходимост

Други продукти от тази категория: