Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Swing

Борът е слабо наличен при песъчливи почви, при високо съдържание на азот или калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на бор се изразява чрез деформирани листа, цепнатини в стъблата и корените, лош цъфтеж и неравномерно узряване.

Манганът е слабо наличен при хумусни, песъчливи, рохкави почви, при почви с висока рН-стойност и при студ и влага.

Недостигът на манган се изразява чрез междужилкова хлороза.

Молибден е слабо наличен при леки и кисели почви (заблатени песъчливи почви, силно заблатени почви, градинарски земи и субстрати) както и при суша.

Недостигът на молибден се изразява чрез деформации на листото (Whiptail-синдром).

Препоръки

За правилното прилагане на продукта препоръчваме тези дози за съответната култура.

Рапица

ЦелРавномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване
Препоръка0,200 - 0,300 л/дка
МоментПрез есента от 4-ти до 6-ти лист

Рапица

ЦелРавномерен цъфтеж и узряване, добив
Препоръка0,200 - 0,300 л/дка
МоментПрез пролетта до края на цъфтежа

Слънчоглед

ЦелРавномерен цъфтеж и узряване, добив
Препоръка0,200 - 0,300 л/дка
МоментПрез пролетта до края на цъфтежа

Други продукти от тази категория: