Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines dunkelgrünen Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Снабдяване на морковите с хранителни вещества

Производството на моркови се разви силно през последните години. Повишаващите се изисквания към добивите със съответните високи стандарти за качество направиха необходимо тясно профилиране. Високите очаквания могат да бъдат осъществени само с едно оптимизирано и подходящо торене.

Наред с не винаги достоверните почвени проби, в зеленчукопроизводството се наложи като допълващо средство към резултатите от почвения  анализ и комплексния растителен анализ. С помощта на тези изследвания се установява „капацитета“ на почвата.

На тази база може да се планира допълващото подхранване с хранителни елементи с цел повишаване на качеството и добива.

Недостиг на фосфор и магнезий

Резултатите от комплексния растителен анализ през последните години показаха, че макроелементите, и по-специално снабдяването с фосфор и магнезий, при повече от половината изследвани проби са в зоната на недостиг.

При недостиг на магнезий се образуват първо жълти, по-късно кафяви върхове на по-старите листа.

Недостигът на фосфор се изразява чрез червеникави листа особено по средата на стръка.

Растежът е забавен, растенията остават малки.

Снабдяване с микроелементите бор, цинк, манган и молибден

Недостигът на бор затруднява образуването на листна маса, заедно с една намалена асимилационна площ. При силно изразен недостиг се появяват цепнатини и кухини в морковите.

Недостигът на цинк обуславя нарушена обмяна на ауксини, последицата е розетъчност (дребнолистие) и вджуджаване.

Недостигът на манган се проявява чрез пожълтяване между нервите. Първите симптоми при недостиг на манган се появяват върху току що напълно развилите се листа, по-късно и върху по-младите. Това е разликата с недостига на магнезий , където първите симптоми се появяват върху най-старите листа.

Недостигът на молибден води до напукване на морковите.

Чрез множество опити с листно торене в отглеждането на моркови през последните години се доказа надеждното действие на листното хранене като мероприятие.

Основавайки се на резултатите на комплексния растителен анализ бяха проведени следните опити.

Резултатите потвърдиха, че листното торене допринася за повишаване на добивите и за осигуряване на високи качествени стандарти.