Skip to the navigation Skip to the content
Swing

Lebosol® листни торове за нуждите на вашите растения

 

Нашите торове са признати листни торове за употреба в професионалното земеделие. Те съдържат най-важните микро- и макроелементи, които са тествани по отношение на безопасното им приложение, качество и функция.

Ключът към добрия листен тор е в разработването на продукт, съобразен с растителната култура, който съдържа хармонизиран състав на най-важните хранителни вещества. Нашето широко продуктово портфолио от специални торове покрива тези изисквания и може да компенсира недостига или дефицита на хранителни вещества в почвата, например поради екстремни климатични условия.

Хранителните вещества, апликирани върху листата, се усвояват бързо от растението. Въпреки това, механизмите им на действие трябва да се вземат предвид при прилагането на стратегията за торене. Важно е да се постигне правилен баланс между различните хранителни вещества за всеки конкретен вид растение. Едностранчивото торене или прекомерните дози от даден елемент могат да доведат до краткосрочни и дори дългосрочни проблеми с усвояването на други елементи. Ето защо с удоволствие ще ви консултираме относно нашите продукти.

Нашите най-популярни специализирани торове