Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines roten Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно торене при костилкови плодове

Листното торене се прилага, както при видими проявления на недостиг (напр. при манган, желязо, магнезий и т.н.), така също и при латентен (невидим) недостиг.

Листният анализ се е доказал като помощно средство за разпознаване на латентния недостиг на хранителни вещества.

Кога да приложите торовете Лебозол®?

Разгледайте нашата подробна схема за оптимално снабдяване с хранителни вещества, съдържаща всички важни листни торове Лебозол® за тази култура. Този календар ще ви помогне да намерите оптималното време за прилагане на нашите продукти, за да осигурите ефикасно и пълноценно торене на Вашите череши, сливи, праскови, кайсии или нектарини. Така никога няма да пропуснете подходящия момент, за да подобрите пълния потенциал за растеж на вашите костилкови овощни дървета с торовете Лебозол®.

Изтеглете календара сега и оптимизирайте практиките си за торене!

Схема на приложение

Достъпност на хранителни вещества

Дори ако почвата е оптимално снабдена с хранителни вещества, не винаги е гарантирано снабдяването на растението според нуждите с основни, вторични и микроелементи. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, например високата рН-стойност при микроелементите и ниската рН-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студено време, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага и антагонизъм между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий).

 

Специални изисквания на костилковите плодове към хранителни вещества

В сравнение със семковите, костилковите плодове имат по-малко изисквания. Но също и при костилковите важна роля играят азот (за достигане на висок добив), калий и фосфор (за оптимално качество на плода), осъществяването на благоприятно съотношение калий-калций за твърди плодове и достатъчно снабдяване с цинк, желязо и манган.

 

Стабилизиране на добива

Подхранването с  аминокиселини, заедно с действието на определени киселини при ауксини, е особено важно за завръза на плодове и качеството на цветните пъпки.

С многократната употреба на Аминозол®  от цъфтеж, се подобрява завръза и нарастването на плодовете и се редуцира шарката. По този начин Аминозол® намалява причинените от шарка симптоми по листата и плодовете на белите сливи.

 

Желязна хлороза

Черешите се поддават лесно на желязна хлороза. Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии и жилки.

Наред с агротехническите мероприятия (почвена структура, воден баланс, озеленяване на междуредията, pH-стойност и т.н.) и почвената дажба на желязо съдържащи торове, в начало на вегетация съществува и възможността да се подобри снабдяването с желязо през листото.

В случая помощ оказва ранното и редовно листно торене с Lebosol®-Желязо-Цитрат GOLD. Той е особено добре поносим листен тор с желязо, който освен него съдържа още и манган. Често заедно с недостиг на желязо се появява едновременно и недостиг на манган, затова се предлага тази комбинация като един листен тор. За да се подобри разпределението на желязото върху и във листото, в продукта допълнително се съдържат аминокиселини.

 

Здравина на плода и трайност

Ниските съдържания на  калций в плода означават лошо качество на плода и намаляваща твърдост на плодното месо.

Употребата на Lebosol®-Калций (калциев хлорид) или Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат, като особено добре поносим източник на Калций) повишава съдържанието на калций в плода и по този начин подобрява твърдостта и преди всичко трайността. 

Lebosol®-Калций-Форте СК осигурява и едно допълнително снабдяване с манган и цинк.

Третиране след беритба

Бор играе решаваща роля за цъфтежа и завръза на плода, Цинк за началното развитие и качеството на листото. 

Бор и цинк трябва да са на разположение директно преди цъфтеж. В този период обаче не се осъществява прием от почвата, дървото се изхранва от собствените си резерви на хранителни вещества.

Тъй като при костилкови преди цъфтеж не е възможно листно торене, поради липсваща листна маса, се препоръчва третиране след беритба с Lebosol®-Бор и Lebosol®-Цинк 700 СК. Това може да бъде комбинирано с пръсканията с карбамид.

Освен това,  подхранването с аминокиселини след беритба, стимулира  натрупването на резерви и регенерацията, така че се предлага и есенно третиране с Аминозол®.