Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines hellgrünen Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно торене при картофи

Картофите имат специфични изисквания към достъпността на хранителни микроелементи. Микроелементите имат определяща роля за качеството и добива при производството на картофи. 
Дългогодишни листни анализи доказаха, че все повече внимание ще се обръща на темата за микроелементите при отглеждането на картофи.  

Кога да приложите торовете Лебозол®?

Разгледайте нашата подробна схема за оптимално снабдяване с хранителни вещества, съдържаща всички важни листни торове Лебозол® за тази култура. Този календар ще ви помогне да намерите оптималното време за прилагане на нашите продукти, за да осигурите ефикасно и пълноценно торене. Така никога няма да пропуснете подходящия момент, за да подобрите пълния потенциал за растеж на вашите картофи с торовете Лебозол®.

Изтеглете календара сега и оптимизирайте практиките си за торене!

Схема на приложение

Достъпност на хранителните елементи

За да може да планирате стратегия за торене с микроелементи, най-напред трябва да бъдат установени проблемите на съответното местоположение. Катo първа крачка се препоръчва на земеделеца да се направи почвен анализ .
Дори почвата да е снабдена оптимално с хранителни вещества, не винаги е гарантирано снабдяването на растението с макро-, мезо- и микроелементи според нуждите му. Много фактори ограничават достъпността и усвояването от почвата, напр. високите pH-стойности при микроелементите и ниските pH-стойности при макро- и мезоелементите, суша, студ, уплътняване на почвата и/или заблатяване, както и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагане на калий ограничава достъпността и приема на магнезий).
За да прецените по-добре ситуацията с хранителните вещества на вашите землища, ние Ви препоръчваме да ползвате като инструмент листния анализ. Резултатите от листния анализ ще Ви дадат сведение за актуалното състояние на снабдяване с хранителни елементи. Така Вие ще можете да планирате целенасочено ефективно приложение на необходимите микроелементи.
Чрез инструмента анализ на грудките ще разберете, дали Вашата стратегия за торене е успешна и как да я оптимизирате за следващия сезон.

Третиране на посевния материал

През години с малко валежи и при леки почви е особено голям рискът от струпясване. Картофено растение добре снабдено с манган, може да се защити по-добре срещу струпясване.

Третирането на посевния материал с Лебозол®-Манган 500 СК с наложи като практическа мярка за намаляване на струпясването. Най-висок ефект може да се очаква при сравнително сухи условия съотв. при ниско количество валежи, дори тогава, когато в почвата има високо съдържание на манган.

 

Подобряване на ефективността и поносимостта на хербицидите чрез Хербозол

Картофите в своето начално развитие почти не могат да подтиснат плевелите, тъй като те имат по-бързо начално развитие от картофите. Следователно продължителното обезплевяване е предпоставка за висок добив.

Градивен елемент за постигане на тази цел е Хербозол® – добавка към почвените хербициди.

Добавяне на Хербозол® подобрява ефективността на хербицидните пръскания, като намалява дела на микрокапките  и по този начин се постига по-добро разпределение  на хербицида върху повърхността на реда, същевременно се предотвратява отмиването на активните вещества в по-ниските почвени слоеве. Така се предпазват чувствителните на хербициди картофени кълнове.

За повишаване на поносимостта на хербицидите след поникване препоръчваме употребата на  0,200 – 0,300 л/дка Аминозол®.

 

Начално развитие

Картофени насаждения в редове на поле

В началните фази способността за усвояване на хранителни вещества от почвата е ограничена поради слабо развитата коренова система. Това засяга преди всичко хранителните елементи фосфор, манган и бор. В последните години се наблюдава все по-слабо развит коренов апарат. Причини за това са стрес , например от екстремни климатични условия, както и специфични проблеми като уплътняване (релсови обработки, вдлъбнатини). Симптомите на фосфорен дефицит се наблюдаваха отчетливо върху листата.

 

Затова Ви препоръчваме: за стимулиране на образуването на грудки/удебеляване на столоните: 2 приложения през 10 – 14 дни с 0,6 л/дка Лебозол®-Магфос, както и за подпомагане на растежа на клубените от 10 мм диаметър.