Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines roten Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно хранене в овощарството

В овощарството листното хранене от десетилетия е постоянен компонент в общия комплекс на хранене. Листното хранене се прилага, както при вече видими проявления  на недостиг (напр. при манган, желязо, магнезий и т.н.), така също и при латентен (невидим) недостиг.

Листният анализ се е доказал като инструмент за установяване на латентен недостиг на хранителни вещества.

Кога да приложите торовете Лебозол®?

Разгледайте нашата подробна схема за оптимално снабдяване с хранителни вещества, съдържаща всички важни листни торове Лебозол® за тази култура. Този календар ще ви помогне да намерите оптималното време за прилагане на нашите продукти, за да осигурите ефикасно и пълноценно торене на Вашите ябълки, дюли или круши. Така никога няма да пропуснете подходящия момент, за да подобрите пълния потенциал за растеж на вашите семкови овощни дървета с торовете Лебозол®.

Изтеглете календара сега и оптимизирайте практиките си за торене!

Схема на приложение

Достъпност на хранителни вещества

Дори почвата да е снабдена оптимално с хранителни вещества, снабдяването на плодното дърво според неговите нужди с основни, вторични и микроелементи не винаги е гарантирано.

Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока pH-стойност при микроелементите и ниска pH-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

Специални потребности на семковите плодове от хранителни вещества

В областта на хранене на растенията ябълката има повече изисквания отколкото крушата.

При ябълката важна роля играят елементи като азот (за постигане на висок добив), калий и фосфор (за оптимално оцветяване заедно с добро качество на плода), осъществяване на благоприятно съотношение калий-калций за твърди плодове и достатъчно снабдяване с магнезий и манган за предотвратяване на петна по листата.

От своя страна крушата е предразположена повече към желязна хлороза.

 

Листни петна и преждевременно окапване на листата

Някои сортове, специално Златна превъзходна, Йонаголд, Елстар, Гала и Кокс са предразположени към хранително-физиологично причинени листни некрози и преждевременно окапване на листата.

Причината е преди всичко недостатъчно снабдяване с манган и магнезий.

Комбинацията от Lebosol®-Mагнезий 400 с Lebosol®-Манган 500 СК облекчава симптомите и намалява преждевременното окапване на листата.

 

Качествен цъфтеж, завръз на плодове, качество на обвивката

Бор в комбинация с калций (Lebosol®-Робустус СК), цинк (Lebosol®- Цинк 700 СК) и аминокиселини (Аминозол®) имат положително влияние върху растежа на поленовата тръбичка, цъфтежа, завръза на плодове и намаляват ръждата.

В тази комбинация, тези продукти могат да се ползват преди цъфтеж и след беритба. Употребата на Lebosol®-Робустус СК преди цъфтеж води до по-добро оцветяване на ябълките.

Бор и цинк стимулират допълнително усвояването на калция.

 

Оцветяване на плода

Фосфор и Калий имат положителен ефект върху оцветяването на плода, така че многократното листно третиране с Lebosol®-ПК-Макс, от завръза на плодове, стимулира основния червен цвят. Същевременно фосфор допринася за по-добра твърдост на плода и по-малко горчиви петна от студ или старост.

За зеления основен цвят отговаря елементът манган. Този цвят може да се подобри при двуцветните сортове с Lebosol®-Манган GOLD СК.

Желязна хлороза

Крушите са лесно податливи на желязна хлороза. 

Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии. Помощ в случая оказва ранното и редовно листно хранене с Lebosol®-Желязо-Цитрат GOLD.