Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Swing

Молибденът е слабо наличен в леки и кисели почви (заблатени песъчливи почви,силно заблатени почви, градинарски земи и субстрати) както и при суша.

Недостигът на молибден се изразява предимно при по-младите листа, но също и чрез хлороза на по-старите. Краищата на листата бързо стават некротични и се завиват, ограничено разстилане на листната петура, отчасти само с растящо стъбълце на листото („Whiptail“-симптом). Най-общо може да се установи намален растеж с изсветлявания по листото и признаци на увяхване. При цветното зеле се наблюдават закърнели и обърнати вътрешни листа.

Можете да получите актуална "Декларация за съответствие" за всички наши продукти на адрес https://www.input-list.com/. Въведете "Lebosol" в полето за фирма и ще получите актуализиран преглед на нашите продукти.

Препоръки

При всички култури

ЦелЗа снабдяване с молибден, усвояване на азот, добив, фотосинтетичен капацитет
Препоръка0,025 л/дка (При листно торене в най-малко 200 л вода. При ръчно пръскане с 0,1 %-ен разтвор)
МоментПри необходимост

Цитрусови култури

ЦелУсвояване на азот, жизненост, качество на листото (жълти петна)
Препоръка1 – 4 пъти 0,025 л/дка
МоментОт бели пъпки

Бобови култури

ЦелПодобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост
Препоръка1 – 2 пъти 0,025 л/дка
МоментОт 6-ти лист

Зеленчуци

ЦелДобив, подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост
Препоръка1 - 2 пъти 0,025 л/дка
МоментПри достатъчно развита листна маса

Рапица

ЦелСрещу симптом „Камшична дръжка“ „Whiptail“-симптом, жизненост, усвояване на азот
Препоръка1 – 2 пъти 0,025 л/дка
МоментОт 4-ти лист

Не откривате своята култура в списъка?

Вижте тук всички препоръки по култури за Lebosol®-Молибден

Тези продукти на Лебозол® също могат да ви заинтересуват: