Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Swing

Наблюденията показват, че подхранването на семената с течни хранителни вещества има най-забележим ефект на площи със затруднена достъпност на важните за културата микроелементи. Това затруднено усвояване на хранителни вещества може да се дължи както на ниското почвено съдържание на макро- и микроелементи, така и на фактори които блокират отдаването на свързаните елементи в почвения разтвор, например силна и продължителна суша или високи почвени рН-стойности.

Подхранването на семената на зимните житни култури подобрява ранното развитие на посевите, като често напредъка в растежа се наблюдава до края на вегетация.  Добавянето на хранителни микроелементи при третирането на семената увеличава пропускливостта на семенните мембрани, както и подпомага храненето от почвата чрез създаване на зони с повишена концентрация на хранителни вещества в близост до младите корени. За да се осигури достатъчно снабдяване с хранителни микроелементи при преминаването във фаза братене и по-доброто презимуване и студоустойчивост се препоръчва допълнително листно подхранване с манган, мед и цинк.

Немските листни торове Лебозол® ви гарантират:

  • Ускоряване на кълняемостта
  • Подпомагане на равния и бърз старт
  • Осигуряване на балансирано хранене
  • Повишаване на здравината и защитните функции
  • Подобряване на устойчивостта при неблагоприятни агрометеорологични условия

Растения,които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества,са повече предразположени към болести. Листното хранене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.

Препоръки

За правилното прилагане на продукта препоръчваме тези дози за съответната култура.

При всички култури

ЦелЗа снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, добив, фотосинтеза
ПрепоръкаФертигация
МоментПопитайте Вашия професионален консултант!

При всички култури

ЦелТретиране на семената с хранителни вещества за по-добро начално развитие
Препоръка2 - 5 л/т
МоментЗа третиране на семена/посадъчен материал с хранителни вещества за по-добро развитие

При всички култури

ЦелЗа преодоляване на периоди с лоши условия за растеж
Препоръка0,300 – 0,600 л/дка (При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка 0,5 %-ен р-р. Не по време на цъфтеж.)
МоментПри необходимост

Не откривате своята култура в списъка?

Вижте тук всички препоръки по култури за Lebosol®-Тотал Кер. 

Тези продукти на Lebosol® също могат да ви заинтересуват: