Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Swing

Фосфорът е слабо наличен при кисели и силно алкални (варовити) почви, почви с ниско съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо, при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на Фосфор.

Недостигът на Фосфор се изразява с по-малко и по-дребни клубени при картофи, малки тъмнозелени млади листа, набити растения, червено оцветяване на стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Препоръки

За правилното прилагане на продукта препоръчваме тези дози за съответната култура.

Слънчоглед

ЦелЗасилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание
Препоръка1 - 2 пъти 0,600 л/дка
МоментОт 4-ти лист

Семкови плодове

ЦелЧервени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране
Препоръка2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка
Момент4 и 2 седмици преди беритба

Бобови култури

ЦелОбразуване на грудки, качество, съдържание на протеин
Препоръка1 - 2 пъти 0,600 л/дка
МоментОт 6-ти лист

Картофи

ЦелЗалагане на грудки, качество на грудките и обелката, нарастване на грудките, сортиране
Препоръка2 - 4 пъти 0,600 - 1 л/дка
МоментПри удебеляване на столоните

Десертно грозде

ЦелЖизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране
Препоръка2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка
МоментОт завръз на плодове

Не откривате своята култура в списъка?

Вижте тук всички препоръки по култури за Lebosol®-ПК-Макс. 

Тези продукти на Lebosol® също могат да ви заинтересуват: