Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines gelben Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно торене на коледни дръвчета и декоративна зеленина

Формата, цветът и неповторимият аромат са най-важните характеристики на коледните дръвчета и определят пазарната им цена.

Листното торене може да спомогне за подобряване и оптимизиране на храненето и качеството на дръвчетата като цяло и за постигане на максимално високи пазарни цени.

Младите дръвчета в своите начални фази почти не могат да подтискат плевелите, тъй като последните имат по-бързо начално развитие. Затова ефективната борба с плевелите е предпоставка за развитието на дръвчетата.

Основен помощник за постигане на тази цел е Хербозол® – добавка към почвените хербициди.

Добавянето на  Хербозол® подобрява ефективността на третирането с хербициди, тъй като намалява дела на финните капки и по този начин се постига по-добро разпределение на хербицидите и се предотвратява отмиването на активните вещества в по-долните почвени слоеве.

За подобряване на стартовите условия на младите растения се препоръчва потапяне в Аминозол® преди засаждане. Това мероприятие ще даде като резултат развитие на компактно и устойчиво растение.

За да се подобри качеството на растенията и по този начин да се осигури добив и произвеждане на качествена декоративна зеленина, ние Ви препоръчваме  целенасочено листно торене с нашата продуктова гама.

Употреба на листни торове при коледни дръвчета

За подобряване на стартовите условия на младите растения се препоръчва потапянето им в Аминозол® преди засаждане. Резултатът от тази мярка е развитие на компактно и устойчиво растение.

Коледните дръвчета имат изразен период на зимна пауза. Затова моментът на приложение на листния тор има решаващо значение за успеха на торенето. Най-добрият момент за листно торене е от средата на май до средата на септември.

Подобряване на качеството на коледните дръвчета може да се осъществи чрез оптимално снабдяване с фосфор, калий и магнезий. Точно заради по-добро начално развитие и по-добър енергиен и воден баланс е необходимо уравновесено снабдяване с фосфор и калий. Препоръчваме Ви в този случай употребата на Лебозол®-ПК-Макс.

Коледните дръвчета се нуждаят от магнезий за хубаво оцветяване на игличките. Недостигът на магнезий по правило проличава след средата на септември. Стига се до жълто оцветяване на игличките върху по-старите леторасти.

Нуждата на растението от магнезий трябва да бъде задоволена своевременно, тъй като игличките се затварят през септември, така че почти не може да се усвои повече  хранително вещество през игличката.

При микроелементите мед (Cu) и манган (Mn) решават повечето проблеми

Медта в почвата е свързана с органичната субстанция и е слабо подвижна. Недостигът й води до лошо оползотворяване на азота и до клетки с влошена здравина в следствие на по-тънки стени. Така се повишава податливостта на вредители и гъбични болести.

При отглеждането на коледни дръвчета се наблюдават увеличаване на повредите особено при уплътнени почви на екстремни местоположения. Това се дължи на недостатъчно снабдяване на игличките с манган. Най-младите иглички с точковидни, жълтеникави тъканни части показват разграждане на хлорофила и загубват своя зелен цвят.

При стресови ситуации, напр. при щети от градушка, заблатяване, студ или суша, се доказа като особено ефективна употребата на  0,4 –0,6 л/дка Лебозол®-Тотал Кер.       

Освен това Ви препоръчваме за покриване на нуждите от микроелементи на Вашите култури и за по-добра жизненост и фотосинтезиране, но също и за повишен имунитет и зимоустойчивост  2 – 4 пъти употребата на 0,4 – 0,6 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК.

Анализ на почвата и игличките

Почвените анализи (P, K, Mg, pH-стойност) дават сведение за съдържанието на хранителни вещества в почвата и Ви улесняват да предприемете целенасочено торене  с липсващите хранителни елементи. pH-стойността на почвата е важна величина за оценка на  достъпността на хранителните вещества в нея.

Растителният анализ на игличките трябва да се извършва през  вегетационния покой между месец ноември и края на месец март. Анализите на игличките допълват стойностите на почвените изследвания в областта на микроелементите. Растителният анализ на игличките показва настоящата степен на снабдяване на растението.

Латентен недостиг на хранителни вещества трудно може да се разпознае по игличките, затова растителният анализ има голяма стойност.

Ако бъде установен недостиг на хранителни вещества, той трябва да се вземе под внимание при торенето в началото на годината.