Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines roten Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Листно хранене в овощарството

В овощарството листното подхранване от десетилетия е постоянен компонент в общия комплекс на хранене. Листното торене се прилага както при вече видими проявления  на недостиг (напр. при манган, желязо, магнезий и т.н.),  така също и при латентен (невидим) недостиг.

Листният анализ се е доказал като инструмент за установяване на латентен недостиг на хранителни вещества.

Достъпност на хранителни вещества

Дори почвата да е осигурена оптимално с хранителни вещества, снабдяването на плодното растение според неговите нужди с основни, вторични и микроелементи не винаги е гарантирано.

Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока pH-стойност при микроелементите и ниска pH-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

 

Специални изисквания на храстовидните плодове към хранителни вещества

Производството на храстовидни плодове силно се повиши през последните години. Един недостатък обаче представлява ограничената трайност на съхранение на плодовете. Поради това, преди всичко при малини, се залага на защитеното производство под фолио, за да се предпазят чувствителните, много меки плодове от влиянията на метеорологичните условия.
Изискванията към местоположение, почва и достъпност на отделни хранителни вещества, са различни според вида на  храстовидните плодове.

Всички храстовидни, но специално  френското грозде, са много чувствителни на хлорид, докато черната боровинка изисква например ниска pH-стойност на почвата. pH-стойността на почвата оказва влияние върху достъпността на хранителните елементи: при ниска pH-стойност често има недостиг на макроелементи, обратното е при висока pH-стойност, при която микроелементите са слабо достъпни. Лошо достъпното желязо и/или манганът в случая водят до пожълтявания на листата  (хлорози).

 

Стабилност на плода и трайност

Ниските съдържания на Калций в плода означават лошо качество на плода и намаляваща твърдост на плодното месо.

Третиранията с несъдържащия хлорид продукт Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат, като особено добре поносим източник на Калций) повишават съдържанието на калций в плода и по този начин подобряват твърдостта и преди всичко трайността. 

Lebosol®-Калций-Форте СК осигурява допълнително снабдяване с манган и цинк.

 

Желязна хлороза

Храстовидните плодове лесно се поддават на желязна хлороза. Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни жилки и артерии.

Наред с агротехническите мероприятия (почвена структура, воден баланс, озеленяване на междуредията, pH-стойност и т.н.) и почвената дажба на железни торове в начало на вегетация, съществува и възможността да се подобри снабдяването с желязо през листото. В случая помощ оказва ранното и редовно листно торене с Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД.  Той е особено добре поносим листен тор с желязо, който освен него съдържа още и манган.

Често заедно с недостиг на желязо се появява едновременно и недостиг на манган, затова се предлага тази комбинация (Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД). За да се подобри разпределението на желязото върху и във листото, в продукта допълнително се съдържат аминокиселини.

 

Цъфтеж, завръз на плодове, стабилизиране на добива

Подхранването с аминокиселини,  заедно с действието на определени аминокиселини при ауксини, е особено важно за завръза на плод и качеството на цветните пъпки.

С употребата на Aминозол®  преди цъфтеж се подобряват завръза и нарастването на плодовете и се редуцира спарушването, например при френското грозде.

За подобряване завръза на плодове, при който решаваща роля играят също бор и цинк, допълнително се прилагат преди цъфтеж Lebosol®-Робустус СК (бор и калций) и  Lebosol®-Цинк 700 СК.