Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines hellgrünen Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Повишава се отглеждането на бобови култури

Отглеждането на бобови през последните години среща все по-голям интерес, дали заради междинните култури или заради субсидираното отглеждане на соя или пък заради домашно отглежданите високо протеинови фуражи за животни .

При отглеждането на соя, грах, лупина или боб, трябва да се вземат под внимание някои особености при торенето.

Торене на бобови през листото

При отглеждането  на бобови често става въпрос за това какво специално листно торене  да се извърши. Дори и бобовите да са в състояние да свързват симбиотично въздушния азот, в основното торене освен макроелементите калий, фосфор, сяра, магнезий трябва да се съблюдават и микроелементи като бор, молибден, манган, цинк и пр..

 

Способността за усвояване на азот зависи в най-голяма степен от балансирано снабдяване с хранителни вещества основно през почвата. За стимулиране на образуването на грудкови бактерии както и за подпомагане на цъфтежа е необходимо добро снабдяване с калий. Качеството на листото и устойчивостта на растението може да се регулира с добро снабдяване на манган и магнезий. Съдържанието на протеин може да бъде подобрено с добра дажба на сяра и калий.

Листно торене

Ако се появи видим недостиг на хранителни вещества в следствие на неблагоприятни климатични условия (напр. студ, влага, суша) или на недостатъчно добро усвояване на елементи, на помощ идва продуктовата листа на Лебозол® . Невидимият (латентният) недостиг също води до нарушения в добива и качеството. За диагноза на симптомите на недостиг на хранителни вещества ние Ви препоръчваме растителен анализ .

 

Често при бобовите се установява недостиг на молибден, бор и манган. Причини за това могат да бъдат ниска pH-стойност на почвата или лоши климатични условия. Ефективното снабдяване на масива с тези хранителни елементи се осъществява чрез листно приложение. На Ваше разположение са следните продукти: Лебозол®-Молибден, Лебозол®-Бор и Лебозол®-Манган ГОЛД СК. Ако има дефицит на макроелементи, тогава и за тях е валидно да се добавят през листото. Бобовите много лесно усвояват сяра. Лебозол®-Сяра 800 СК се е доказала в случая. Продуктът Лебозол®-ПК-Макс е важен, когато има нужда от фосфор и калий, а приемът от почвата е недостатъчен. Двата елемента, също като сярата, имат важна функция при оползотворяване на добития от самото растение азот.

 

Употребата на листни торове при бобови може да се съчетае с вече планувани пръскания с препарати за растителна защита. Идеалният момент за приложение започва от 6-ти лист.

Намаляване на стреса

За подобряване на ефективността на мероприятията по растителна защита както и за намаляване на стреса (напр . причинен от времето или от хербициди) препоръчваме за културата  употребата на Аминозол®.

 

При неблагоприятни климатични ситуации употребата на почвени хербициди също води до стрес (дъжд след приложението). Тук добавянето на  0,04 л/ дка Хербозол® предотвратява бързото отлагане на активното вещество.