Skip to the navigation Skip to the content
Zwei Personen die in ihren Händen gemeinsam eine Pflanze mit Erde halten
Swing

Лебозол® – Компания, работодател и партньор

В областта на листното торене от три десетилетия

Ние сме средна по големина компания, управлявана от собственик и с около 120 служители, която е специализирана в производството и дистрибуцията на течни листни торове вече повече от 30 години. Отличаваме с гъвкаво производство на качествени продукти от широката сфера на торовете, някои от които са одобрени за биологичния сегмент, както и с компетентни съвети относно тяхното приложение.

 

Освен това сме специализирани в производството на течни торове и специални продукти за селското стопанство, градинарството и специалните култури. Висококачественото ни продуктово портфолио и ориентираните към клиента услуги са насочени към предприятия в областта на растениевъдството, овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството, както и към стопанства със специални култури. Ние предлагаме индивидуални решения чрез продуктови разработки и изключително качество на продуктите.

Научете повече за Лебозол®

Борд на Директорите

Сертификати

Обхват на сертифициране: Смесване, пълнене и изпращане на химическо-технически продукти по поръчка на клиента.

 

Ние отдаваме особено значение на това

За нас са важни качеството, надеждността, безопасността и гъвкавостта. Този стремеж се прилага от разработването и производството на продуктите до контрола на качеството и използването им; целият спектър се разглежда като пълно обслужване. Това естествено включва и предоставянето на оптимални съвети на нашите клиенти по отношение на избора на идеалния продукт, правилната дозировка и приложението на продукта, за да се задоволят нуждите на клиента и растенията.

 

 

Три локации в Германия

Седалището ни се намира в квартал Елмщайн на Игелбах, в сърцето на Пфалцската гора. Там, наред с другото, се намират отделите за счетоводство, човешки ресурси и покупки на Лебозол®. Двата производствени обекта се намират в Sembach, на улиците Junkers-Strasse и Zeppelinstrasse. Наред с производството и складовете, тук се намира и част от администрацията (включително логистика, маркетинг, ИТ и правен отдел). Въпреки различните ни местоположения, ние сме тясно свързани помежду си и поддържаме постоянна комуникация.

 

 

Нашите дъщерни дружества

Понастоящем Lebosol® има няколко дъщерни дружества в чужбина. Сред тях са Lebosol® България, Румъния, Казахстан, Украйна и Lebosol®Bel в Беларус. Работим в тясно сътрудничество с нашите дъщерни дружества, за да навлезем на нови пазари в дългосрочен план, да подобрим силните си страни в производството и да присъстваме на широк спектър от пазари за продажби. Тази интернационалност ни укрепва, когато става въпрос за справяне с процесите на глобализация, и ни помага да се адаптираме към промените в климата или местното поведение на купувачите.

 

 

Лебозол® България ООД

В България фирмата има представителство чрез дъщерното дружество Лебозол България ООД от 2010 година. През 2018 българската фирма изгради собствена складова база в град Плевен. На площ около 10 дка се помещава складово хале с фотоволтаична инсталация и административна сграда.

Нашата бъдеща визия - пътят пред нас

Стремим се да играем ролята на пионер в областта на иновациите, устойчивостта, експертните консултации и удовлетвореността на клиентите. Осъзнаваме задължението си към обществото като цяло и към селското стопанство в частност, както и към бъдещите поколения, и затова продължаваме да допринасяме за опазване на бъдещето в дългосрочен план, по време на който икономическите, екологичните и социалните аспекти са хармонизирани.

Lebosol® е символ на...