Skip to the navigation Skip to the content

Lebosol® - компания, работодател и партньор

В областта на листното торене от три десетилетия

Позиционирани в Германия, ние сме средно голямо персонално/управлявано от собственика/ предприятие, което повече от 30 години е специализирано в продукцията и продажбата на течни торове. С гъвкаво производство на качествени продукти, включително и такива регистрирани за био-сегмента, и компетентна консултация, ние изградихме дълготрайни отношения с клиентите и завоювахме авангардна роля в областта на листното торене.


Нашият профил е производството на течни торове и специални продукти за земеделието, градинарството и специфичните култури. Нашето продуктово портфолио и ориентираните към клиента услуги са предназначени за стопанства с полевъдство, овощарство, градинарство, лозарство и зеленчукопроизводство, както и за такива със специфични култури като хмел, тютюн, коледни дръвчета и декоративни растения. Чрез продуктовото развитие и отличното качество предлагаме съобразени с конкретни потребности решения, които излизат и се прилагат извън границите на Европа.

Управителен съвет

Сертифициране

Обхват на сертифициране: Смесване, пълнене и дистрибуция на химико-технически продукти по поръчка на клиента.

 

Нашата мисия - Какво стои в основата й?

За нас са важни качеството, надеждността, безопасността и гъвкавостта. Тези фундаменти са основа на работата ни  още от разработката и производството на продуктите през контрола на качеството до самото приложение. Целият този спектър е съпроводен с пълен сервиз от наша страна. Към това естествено се причислява оптималната консултация на нашите клиенти с оглед избора на правилен продукт, прецизно дозиране и съобразено с нуждите на растението.

 

 

Три локации в Германия

Седалището ни се намира в квартал Елмщайн на Иггелбах, в сърцето на Пфалцската гора. Там се намират отделите: Счетоводство, Човешки ресурси и Покупки на Lebosol®. Двата производствени обекта се намират в Сембах, на улиците Юнкерс-Щрасе и Цепелинщрасе. Наред с производството и складовете, тук е разположена и част от администрацията (включително логистика, маркетинг, ИТ и отдел по спазване на правните норми). Въпреки различните ни местоположения, ние сме тясно свързани помежду си и поддържаме постоянна комуникация.

 

 

Нашите дъщерни дружества

Понастоящем Лебозол® има няколко дъщерни дружества в чужбина. Сред тях са Лебозол® България, Румъния, Казахстан, Украйна и Беларус. Работим в тясно сътрудничество, за да навлезем на нови пазари в дългосрочен план и да подобрим силните си страни в производството. Тази интернационалност ни укрепва, когато става въпрос за справяне с процесите на глобализация, и ни помага да се адаптираме към промените в климата и изискванията на нашите клиенти.

 

 

Визия за бъдещето - накъде искаме да вървим

Стремим се да играем ролята на пионер в областта на иновациите, устойчивостта, експертните консултации и удовлетвореността на клиентите. Ясно осъзнаваме дълга си към обществото като цяло и в частност към селското стопанство, както и към следващите поколения и затова продължаваме да допринасяме за дългосрочната бъдеща сигурност, в съзвучие с икономическите, екологични и социални аспекти.

 

 

Lebosol® е символ на...