Skip to the navigation Skip to the content

Правилният тор за вас

Предлагаме широка гама от листни торове и продукти за селското стопанство. Тук можете да направите преглед на нашата продуктова гама и да откриете подходящия за вас тор. Категориите са разделени на органични торове, специални торове, листни торове за специфични култури, NPK торове и добавки. Ако не успеете да намерите това, което търсите, използвайте сърч лентата за бърз достъп.

За всеки продукт ще намерите точна информация за съставките, активните вещества на продукта и съответните препоръки за приложение.

Хранителни вещества и съставки

Целите на Lebosol® включват цялостно подхранване на растенията от растениевъдството, овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството и други култури. Нашите листни торове съдържат важни микро- и макроелементи, така че те да бъдат напълно осигурени. Те се предлагат от нас под формата на торове с един хранителен елемент и като комбинирани торове. Всеки от тези елементи има решаващ принос за доброто състояние и поддържането на растенията. Тъй като има голям брой важни хранителни елементи, тук създадохме преглед, в който можете да прочетете най-важната информация и да намерите препоръки за подходящи продукти от нашата гама Lebosol®.

 

Смесимост

Всички наши продукти се смесват с общоприетите ПРЗ. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими за всеки случай е целесъобразен тест на смесимостта с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или ПРЗ пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Продуктите на Lebosol® да се прибавят последни. Да се пръска веднага при непрекъснато разбъркване.

Съхранение

За да се гарантира, че нашите продукти могат да се използват безпроблемно по отношение на тяхната приложимост и функционалност, препоръчваме съхранение (без замръзване) при температура над +5°C.

Всички продукти са тествани при температури от -10°C до +45°C. Кристалите, които могат да бъдат причинени от студа, се разтварят при нагряване.