Skip to the navigation Skip to the content
Bodenmessgerät zur Ermittlung des pH-Werts im Boden wird in den Boden gesteckt, kleine Pflänzchen im Hintergrund zu erkennen
Swing

Молибден (Mo)

За какво е важен микроелемента молибден?

  • изграждане на хлорофили
  • катализатор за превръщане на нитрати в нитрити
  • градивни елементи на ензимите
  • обмяна на протеини
  • ензими грудкови бактерии свързващи атмосферния азот

Недостиг на молибден - симптоми

Недостигът на молибден се изразява предимно при по-младите листа, но също и чрез хлороза на по-старите. Краищата на листата бързо стават некротични и се завиват, ограничено разстилане на листната петура, отчасти само с растящо стъбълце на листото ("Whiptail"-симптом). Най-общо може да се установи намален растеж с изсветлявания по листото и признаци на увяхване. При цветното зеле се наблюдават закърнели и обърнати вътрешни листа.

Кога настъпва недостиг на молибден?

  • при почви с ниски pH-показатели
  • суша
  • отмиване  върху текстурирани варовити почви
  • заблатени песъчливи почви, силно заблатени почви, градинарски почви и субстрати

Препоръки по продукти

Back