Skip to the navigation Skip to the content
Bodenmessgerät zur Ermittlung des pH-Werts im Boden wird in den Boden gesteckt, kleine Pflänzchen im Hintergrund zu erkennen
Swing

Фосфор (P)

За какво е важен фосфорът?

 • енергиен обмен
 • клетъчно деление 
 • изграждане на нуклеиновите киселини
 • протеинов синтез
 • градивни елементи на клетъчната мембрана (фосфолипиди)
 • обмен на въглехидрати

Недостиг на фосфор - симптоми

Недостигът на фосфор се изразява с по-малко и по-дребни грудки при картофите, малки, тъмнозелени млади листа, дребни растения, червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Кога настъпва недостиг на фосфор?

 • кисели и високо алкални (варовити) почви
 • ниско съдържание на хумус
 • студ и влага
 • култури със слабо развита коренова система
 • фосфат-фиксиращи почви
 • високо съдържание на желязо (алуминий)
Back