Skip to the navigation Skip to the content
Bodenmessgerät zur Ermittlung des pH-Werts im Boden wird in den Boden gesteckt, kleine Pflänzchen im Hintergrund zu erkennen
Swing

Цинк (Zn)

За какво е важен микроелемента цинк?

 • правилно функциониране на много ензимни системи
 • синтеза на нуклеинови киселини / енергиен обмен
 • правилен обмен на протеини
 • обмяна на ауксини (образуване на триптофан, фитохормон)
 • образуване на витамн C и B-витамини
 • процес на осеменяване (опрашване)
 • насърчава приема на калций (Ca)

Недостиг на цинк - симптоми

Недостигът на цинк се изразява, чрез хлоротични ивици, оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа. Цинкът играе важна роля в обмяната на ауксините.

Кога настъпва недостиг на цинк?

 • хумусни почви
 • високи pH-показатели  (> 6,5)
 • почви с високи количества на фосфор и мед
 • повишени количества на азот
 • студ и влага
Back