Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines roten Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Препоръки за листно торене при цитруси

При отглеждане на цитрусови плодове листното торене от години е постоянен компонент в общия комплекс на хранене. Листното торене се прилага както при вече видими проявления на недостиг (напр. на манган, желязо, магнезий и др.) така също и при латентен (невидим) дефицит. 

Достъпност на хранителни вещества

Дори когато почвата е оптимално снабдена с хранителни вещества, снабдяването на дървото според неговите нужди с макро-, мезо- и микроелементи не винаги е гарантирано. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. високи pH-стойност при микроелементите и ниски pH-стойности при макро- и мезоелементите, суша, студ, уплътнени почви, конкуренция от покривни култури и антагонизъм (насрещно действие) между елементите.

Специални изисквания към хранителни вещества

Един от симптомите на недостиг, който най-често се появява върху листата на цитрусовите плодове,  е желязна хлороза. Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии. Решаваща помощ в случая оказва ранното и редовно листно торене с  Лебозол®-Желязо Цитрат ГОЛД.

Качество на плода / подобряване на съхранението

Във връзка със здравината на плода трябва да се обръща особено внимание на съотношението  K:Ca в плода: свръхснабдяването с калий възпрепятства приема на калций така, че се стига до недостатъчно снабдяване с калций.

Също и добрата достъпност на калций от почвата не е гаранция за достатъчно снабдяване на плода поради особеностите на транспорта на калций в растението. Следователно са необходими многократни калциеви пръскания с Лебозол®-Калций Форте СК (калциев формиат като особено добре поносим източник на калций). Лебозол®-Калций Форте СК осигурява допълнително снабдяване с манган и цинк.

Оцветяване на плода

Фосфор и калий имат положителен ефект върху оцветяването на плода, така че  многократното листно торене от завръз с Лебозол®-ПК-Макс подпомага доброто оцветяване на плода. Същевременно фосфорът допринася за по-добра здравина на плода.

Петна по листата и преждевремен листопад

Някои сортове страдат от хранително-физиологично причинени листни некрози и преждевременно окапване на листата. Причина за това е преди всичко недостатъчно снабдяване с манган и магнезий. Комбинацията от Лебозол®-Магнезий 400 СК с Лебозол®-Манган 500 СК облекчава симптомите и намалява преждевременния листопад.

Недостигът на молибден при цитрусовите плодове е известен като „Yellow spot“ ("Жълто петносване"). През пролетта между артериите се развиват стъкловидни кръгли до овални петна, които по-късно придобиват върху листната повърхност златисто-жълто оцветяване. При силен недостиг некрозите могат да се разпространят към периферията на листото, която се завива. Ранното и редовно листно торене с Лебозол®-Молибден предотвратява образуването на  „жълто петносване“.

Качествен цъфтеж, завръз

Бор в комбинация с калций (в Лебозол®-Робустус СК), цинк (Лебозол®-Цинк 700 СК) и аминокиселини (Аминозол®) имат положително  влияние върху цъфтежа, растежа на поленовата тръбичка и завръза. В тази комбинация те могат да бъдат използвани преди цъфтеж или след беритба за да осигурят оптимално снабдяване. Приложението на бор и цинк подпомага освен това приемът на калций.