Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines dunkelgrünen Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Отглеждане на аспержи

Аспержите, като многогодишно растение, имат специален статус сред видовете зеленчуци. За икономически успешно производство на аспержи е важно стопанинът да се погрижи растенията да се възстановят възможно най-добре след плододаване. Предпоставка за това е здравата и добре нахранена листна маса. Така се гарантира, че изразходените резерви от въглехидрати ще бъдат образувани отново. За тази цел се съблюдава редовното и достатъчно снабдяване с вода.

Значителни количества хранителни вещества се натрупват от аспержите в тяхната обемиста система от складиращи корени. За да може тази система да бъде достатъчно добре развита още от засаждането, на растението трябва да му бъдат предоставени в цялата област на корените всички необходими хранителни вещества. Кореновият растеж не бива да бъде застрашен от никакви уплътнявания на почвата както и от неподвижна влага. 

Достъпност на хранителните вещества

Дори ако почвата е оптимално снабдена с хранителни вещества, не винаги е гарантирано снабдяването на растението според нуждите с основни, вторични и микроелементи. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, например високата рН-стойност при микроелементите и ниската рН-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студено време, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага и антагонизъм между елементите (напр. свръхпредлагането на Калий ограничава достъпността и приема на Магнезий).

Особено важно е постоянното снабдяване на аспержите през целия сезон с магнезий, манган и бор. При недостиг на тези елементи аспержите реагират наистина бързо с намаляване на асимилационния капацитет (магнезий, манган) или с влошаване на плода (бор).

Листно хранене при аспержи

За изравняване на дефицитите на хранителни вещества, подходящо средство е листното торене. Специално при песъчливите, леко кисели почви, при които основно се отглеждат аспержи, както и при почви с високо съдържание на калий, при студ и влага може да настъпи недостиг на магнезий. 

Недостигът на магнезий се изразява чрез жълти филокладии, които увяхват и отмират. Листното третиране с  Lebosol®-Магнезий 400 СК предотвратява това да се случи. Тъй като едновременно може да има и недостиг на сяра, се предлага комбинацията магнезий и Сяра чрез Lebosol®-MагС СК.

Недостигът на Бор може да доведе при аспержи до кухини в главите. Има години при които това означава брак до 20 % от годната за пазара продукция.

Затова съблюдавайте за доброто снабдяване с бор. 2 - 3 приложения с  0, 200 – 0,300  л/дка  Lebosol®-Бор са достатъчни да покрият нуждите на растението.

Тъй като калций също е елемент определящ качеството, може да направите подхранването и с Lebosol®-Робустус (100 г B/l + 215 г Ca/л).