bg
Merkliste Icon 0

Хмел

Листно хранене при хмел

Успешното производство на хмел изисква оптимално снабдяване на растенията с хранителни вещества. Важните основни хранителни елементи в производството на хмел са азот, фосфор, калий и магнезий. Основното снабдяване трябва да се осигури през почвата, като същевременно трябва да взимат предвид редовните почвени проби.

През последните години в производството на хмел наред с абсолютно необходимите почвени анализи се наложи като допълнение и комплексен растителен анализ.

С помощта на тези изследвания може да бъде установена „производителността“ на почвата и да бъде планирано целенасочено добавяне на хранителни вещества за повишаване на качеството и добива.

В производството на хмел е възможно провеждането на комплексен растителен анализ към средата на сезона (средата на юни  - края на юли) при напълно развили се листа. 

Резултатите от комплексните растителни анализи при хмел показаха през последните години, че що се отнася до макроелементите, особено снабдяването с фосфор и калий, повече от половината взети проби бяха с показатели на недостиг.

По-старите листа се оцветяват в матово до мръсно оранжево и имат малки кафяви точки на долната страна.

 

Недостигът на калий се изразява в изсветляване на старите листа по краищата, което по-късно изглежда като кафяво изгаряне.

При недостиг на фосфор листата остават малки и кафяво-зелени.

Недостиг на калий

Недостиг на цинк

От микроелементите по-голямо значение за производството на хмел имат елементите цинк и бор.

Ако pH-стойността на почвата е висока и едновременно има високо съдържание на фосфор, може да се стигне до недостиг на цинк (снимката в ляво), тъй като тези две условия ограничават достъпността на цинк като хранително вещество.

Типични симптоми на недостиг на Цинк при хмел са набития растеж, както и оцветяване на листата в светло зелено, като същевременно се завиват по краищата и обръщат.

Хмелът забавя растежа си, намалява броя на заложените цветни пъпки до пълно безплодие. Остро назъбени, малки листа и рехав хабитус допълват подобния на коприва изглед на растението.

При лош цъфтеж както и при намален завръз може да се мисли също така и за недостиг на Бор. Причината може да бъде високото съдържание на азот и калций, но и на ниски запаси в почвата. Студ, влага, суша и висока рН-стойност на почвата засилват проявата на недостиг на бор.

При лош цъфтеж както и при намален завръз може да се мисли също така и за недостиг на бор.

Причината може да бъде високо съдържание на азот и калций, но и на ниски запаси в почвата. Студ, влага, суша и висока рН-стойност на почвата засилват проявата на недостиг на бор.

За доброто развитие на пъпките, на стъблото по височина и за осигуряване на високо качество ние Ви препоръчваме от три до пет приложения с  0,030 - 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК, заедно с  0,100 – 0,200 л/дка Lebosol®- АквеБор СК.

Аминозол® срещу диви животни и гризачи

Ако поради местоположението на полето с хмел, напр. в близост до гора, се стигне до поражения причинени от диви животни и гризачи, се препоръчва употребата на  Aминозол®.

Чрез своята типична, силно изразена, прогонваща миризма Aминозол® предпазва третираната култура от диви животни и гризачи.

Устойчивост и жизненост чрез калиев фосфонат:

Както и при много други технически култури, така и при хмел употребата на фосфонати се е доказала от години.

По време на сезона, многократната употреба на Lebosol®-Калий-Плюс от височина на растението 0,5 м подпомага собствените защитни сили на културата и допринася за качеството и здравето на листата.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 150 - 300 мл Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
устойчивост на стрес 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® при стрес на насажденията
качество на листото, фотосинтеза, усвояване на азот, жизненост и имунитет 2 - 4 пъти 0,300 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК +
2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СКили2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (комбиниран вариант)
от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
зеленина и качество на листото, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
устойчивост срещу болести 2 - 5 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Калий-Плюс от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
развитие на пъпки и леторасти, качество 3 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
3 - 5 пъти 0,030 - 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
енергиен и воден баланс, усвояване на азот 2 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450или2 - 5 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 л вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост