bg
Merkliste Icon 0

Коледни дръвчета

Листно торене на коледни дръвчета и декоративна зеленина

Коледните дръвчета и декоративната зеленина имат специфичен начин на усвояване на елементите, който зависи от формата и големината, оцветяването и аромата на игличките. Тези фактори са решаващи за постигане на желаната пазарна цена.

За да се подобри качеството на растенията и по този начин да се осигури добив и произвеждане на качествена декоративна зеленина, ние Ви препоръчваме  целенасочено листно торене с нашата продуктова гама.

 

Подобряване на ефективността и поносимостта на хербицидните пръскания с Хербозол®

Младите дръвчета в своите начални фази почти не могат да подтискат плевелите, тъй като последните имат по-бързо начално развитие. Затова ефективната борба с плевелите е предпоставка за развитието на дръвчетата.

Основен помощник за постигане на тази цел е Хербозол® – добавка към почвените хербициди.

Добавянето на  Хербозол® подобрява ефективността на третирането с хербициди, тъй като намалява дела на финните капки и по този начин се постига по-добро разпределение на хербицидите и се предотвратява отмиването на активните вещества в по-долните почвени слоеве.

За подобряване на стартовите условия на младите растения се препоръчва потапяне в Аминозол® преди засаждане. Това мероприятие ще даде като резултат развитие на компактно и устойчиво растение.

Защита от поражения от диви животни и сърни

Употребата на Аминозол® служи като защита от нападения от диви животни и сърни. Типичната миризма на Аминозол® се възприема от дивите животни много по-силно отколкото от човека. Третираните култури се избягват от дивите животни.

Употреба: 0,200 л/дка Аминозол® (смесва се с вода и се оставя да престои 2 - 3 дни). Разтворът може да бъде напръскан директно или в него да се потопят парцали/вата, които на колчета да се разпределят в площите с коледни дръвчета.

Анализи

Почвените анализи (PKMgpH-стойност) дават сведение за съдържанието на хранителни вещества в почвата и Ви улесняват да предприемете целенасочено торене  с липсващите хранителни елементи. pH-стойността на почвата е важна величина за оценка на  достъпността на хранителните вещества в нея.

Растителният анализ на игличките трябва да се извършва през  вегетационния покой между месец ноември и края на месец март. Анализите на игличките допълват стойностите на почвените изследвания в областта на микроелементите. Растителният анализ на игличките показва настоящата степен на снабдяване на растението.

Латентен недостиг на хранителни вещества трудно може да се разпознае по игличките, затова растителният анализ има голяма стойност.

Ако бъде установен недостиг на хранителни вещества, той трябва да се вземе под внимание при торенето в началото на годината.

Употреба на листни торове при коледни дръвчета

За подобряване на стартовите условия на младите растения се препоръчва потапяне в Аминозол® преди засаждане. Това мероприятие ще даде като резултат развитие на компактно и устойчиво растение.

Коледните дръвчета имат изразен зимен покой. Поради тази причина моментът на листно торене е решаващ за успеха на мероприятието. Най-добрият момент е от средата на май до средата на септември.

 

Подобряване на качеството на коледните дръвчета може да се осъществи чрез оптимизирано снабдяване с фосфор, калий и магнезий.

За подобряване на началното развитие и на енергийния и водния баланс, е необходимо балансирано подхранване с фосфор и калий. Затова ние Ви препоръчваме употреба 1 – 3 пъти 0,600 – 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс.

Недостиг на магнезий при иглолистни видове

Коледните дръвчета имат необходимост от магнезий за хубаво оцветяване на игличкитеНедостигът на магнезий става  видим по правило едва от средата на септември. Стига се до пожълтяване на по-старите годишни набори иглички. 

Нуждата от магнезий на културите трябва да бъде овладяна своевременно, тъй като игличките се затварят през септември, така че през тях не може да бъде прието почти никакво хранително вещество.

Ние Ви препоръчваме  за подобряване качеството на игличките употребата на     2 - 3 пъти 0,300 – 0,500 л/дка Lebosol®-MагС СК през вегетационния период.

Микроелементите мед (Cu) и манган (Mn) решават повечето проблеми

Медта е свързана в почвата с органичната субстанция и е малко подвижна. Недостигът води до  лошо оползотворяване на азота и до тънкостенни клетки с лоша здравина. Поради тази причина се увеличава предразположеността към вредители и гъбични заболявания.
При производството на коледни дръвчета настъпват все повече проблеми, особено на сгъстени откъм растения площи с лоши първоначални условия. Тези проблеми произтичат от недостатъчното снабдяване с манган на игличките. Най-младите иглички го показват чрез точковидно пожълтели тъканни участъци, хлорофилът се разгражда и игличките загубват зеления си цвят. 

 

 

В стресови ситуации, напр. след повреди от градушки, неподвижна влага, студ или суша, се е доказала употребата на 0, 400 – 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер.

 

 

Също така Ви препоръчваме за покриване на нуждите от микроелементи  на Вашите култури, за по-добра жизненост и фотосинтеза, както и за повишаване на имунитета и студоустойчивостта, употребата 2 - 4 пъти 0, 400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСол® ГОЛД СК.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
начално развитие, прираст, коренообразуване Аминозол® (потапяне на растенията в 1 % разтвор или съответно леко поливане с 0,500 -1 л/дка Аминозол®) преди разсаждане
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 0,150 - 0,300 л Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
усвояване на азот, фотосинтеза, жизненост, имунитет, студоустойчивост 2 - 4 пъти 0,025 - 0,075 л/дка Lebosol®-Мед 350 СК +
2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК +
2 - 4 пъти 0,300 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СКили2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (комбиниран вариант)
от разлистване
начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от разлистване
развитие на пъпки и леторасти 2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от разлистване
качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 3 пъти 0,300 - 0,700 л/дка по време на вегетационния период
срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК по време на вегетационния период
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 л вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост