bg
Merkliste Icon 0

Костилкови плодове

Листно торене при костилкови плодове

Листното торене се прилага, както при видими проявления на недостиг (напр. при манган, желязо, магнезий и т.н.), така също и при латентен (невидим) недостиг.
Листният анализ се е доказал като помощно средство за разпознаване на латентния недостиг на хранителни вещества.
 

Достъпност на хранителни вещества

Дори ако почвата е оптимално снабдена с хранителни вещества, не винаги е гарантирано снабдяването на растението според нуждите с основни, вторични и микроелементи. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, например високата рН-стойност при микроелементите и ниската рН-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студено време, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага и антагонизъм между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий).

Специални изисквания на костилковите плодове към хранителни вещества

В сравнение със семковите, костилковите плодове имат по-малко изисквания. Но също и при костилковите важна роля играят азот (за достигане на висок добив), калий и фосфор (за оптимално качество на плода), осъществяването на благоприятно съотношение калий-калций за твърди плодове и достатъчно снабдяване с цинк, желязо и манган.

Стабилизиране на добива

Подхранването с  аминокиселини, заедно с действието на определени киселини при ауксини, е особено важно за завръза на плодове и качеството на цветните пъпки.

С многократната употреба на Аминозол®   от цъфтеж, се подобрява завръза и нарастването на плодовете и се редуцира шарката. По този начин Аминозол® намалява причинените от шарка симптоми по листата и плодовете на белите сливи.

Недостиг на желязо при череши

Недостиг на желязо при сливи

Желязна хлороза

Черешите се поддават лесно на желязна хлороза. Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии и жилки.

Наред с агротехническите мероприятия (почвена структура, воден баланс, озеленяване на междуредията, pH-стойност и т.н.) и почвената дажба на желязо съдържащи торове, в начало на вегетация съществува и възможността да се подобри снабдяването с желязо през листото.

В случая помощ оказва ранното и редовно листно торене с Lebosol®-Желязо-Цитрат GOLD. Той е особено добре поносим листен тор с желязо, който освен него съдържа още и манган. Често заедно с недостиг на желязо се появява едновременно и недостиг на манган, затова се предлага тази комбинация като един листен тор. За да се подобри разпределението на желязото върху и във листото, в продукта допълнително се съдържат аминокиселини.

Здравина на плода и трайност

Ниските съдържания на  калций в плода означават лошо качество на плода и намаляваща твърдост на плодното месо.

Употребата на Lebosol®-Калций (калциев хлорид) или Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат, като особено добре поносим източник на Калций) повишава съдържанието на калций в плода и по този начин подобрява твърдостта и преди всичко трайността. 

Lebosol®-Калций-Форте СК осигурява и едно допълнително снабдяване с манган и цинк.

 

Третиране след беритба

Бор играе решаваща роля за цъфтежа и завръза на плода, Цинк за началното развитие и качеството на листото

Бор и цинк трябва да са на разположение директно преди цъфтеж. В този период обаче не се осъществява прием от почвата, дървото се изхранва от собствените си резерви на хранителни вещества.

Тъй като при костилкови преди цъфтеж не е възможно листно торене, поради липсваща листна маса, се препоръчва третиране след беритба с Lebosol®-Бор и Lebosol®-Цинк 700 СК. Това може да бъде комбинирано с пръсканията с карбамид.

Освен това,  подхранването с аминокиселини след беритба, стимулира  натрупването на резерви и регенерацията, така че се предлага и есенно третиране с Аминозол®.

Опити с Аминозол® върху Череши,  Белгия, 1999 год.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита и торенето с Калций 0,150 - 0,300 л Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита и торенето с калций
качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
начало на цъфтеж до завръз на плодове
залагане на цвят, добив 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Фитоамин® начало на цъфтеж до завръз на плодове
студоустойчивост на цвета, добив 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Аминозол® +
1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
1 - 2 mal 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450
начало на цъфтеж, при очаквани застудявания
завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® пълен цъфтеж в интервал през 8 дена
срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® (без препарати за растителна защита.) пълен цъфтеж в интервал през 30 дена
устойчивост на стрес 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® след цъфтеж до беритба, при стрес причинен напр. от времето
твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет 4 - 6 пъти 0,500 - 0,800 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК след цъфтеж до беритба
качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
след цъфтеж до беритба
жизненост, фотосинтеза, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК след цъфтеж до беритба
твърдост на плода, големина на плода, захарно съдържание 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Максили2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450 завръз на плодове до беритба
срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Магнезий 400 СК завръз на плодове до беритба
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка завръз на плодове до беритба
качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® +
2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК +
2 пъти 0,1 л/дка Lebosol®-АквеБор СК
след беритба
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 200 мл вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост