bg
Merkliste Icon 0

Семкови плодове

Листно хранене в овощарството

В овощарството листното хранене от десетилетия е постоянен компонент в общия комплекс на хранене. Листното хранене се прилага, както при вече видими проявления  на недостиг (напр. при манганжелязомагнезий и т.н.),  така също и при латентен (невидим) недостиг.

Листният анализ се е доказал като инструмент за установяване на латентен недостиг на хранителни вещества.

 

Достъпност на хранителни вещества

Дори почвата да е снабдена оптимално с хранителни вещества, снабдяването на плодното дърво според неговите нужди с основни, вторични и микроелементи не винаги е гарантирано.

Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока pH-стойност при микроелементите и ниска pH-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

Специални потребности на семковите плодове от хранителни вещества

В областта на хранене на растенията ябълката има повече изисквания отколкото крушата.

При ябълката важна роля играят елементи като азот (за постигане на висок добив), калий и фосфор (за оптимално оцветяване заедно с добро качество на плода), осъществяване на благоприятно съотношение калий-калций за твърди плодове и достатъчно снабдяване с магнезий и манган за предотвратяване на петна по листата.

От своя страна крушата е предразположена повече към желязна хлороза.

Специални потребности на семковите плодове от хранителни вещества

В областта на хранене на растенията ябълката има повече изисквания отколкото крушата. При ябълката важна роля играят елементи като Азот (за постигане на висок добив), калий и фосфор (за оптимално оцветяване заедно с добро качество на плода), осъществяване на благоприятно съотношение калий-калций за твърди плодове и достатъчно снабдяване с магнезий и манган за предотвратяване на петна по листата.От своя страна крушата е предразположена повече към желязна хлороза.

Листни петна и преждевременно окапване на листата

Някои сортове, специално Златна превъзходна, Йонаголд, Елстар, Гала и Кокс са предразположени към хранително-физиологично причинени листни некрози и преждевременно окапване на листата.

Причината е преди всичко недостатъчно снабдяване с манган и магнезий.

Комбинацията от Lebosol®-Mагнезий 400 с Lebosol®-Манган 500 СК облекчава симптомите и намалява преждевременното окапване на листата.

Недостиг на манган

Недостиг на калций

Качествен цъфтеж, завръз на плодове, качество на обвивката

Бор в комбинация с калций (Lebosol®-Робустус СК), цинк (Lebosol®- Цинк 700 СК) и аминокиселини (Аминозол®) имат положително влияние върху растежа на поленовата тръбичка, цъфтежа, завръза на плодове и намаляват ръждата.

В тази комбинация, тези продукти могат да се ползват преди цъфтеж и след беритба. Употребата на Lebosol®-Робустус СК преди цъфтеж води до по-добро оцветяване на ябълките.

Бор и цинк стимулират допълнително усвояването на калция.

Оцветяване на плода

Фосфор и Калий имат положителен ефект върху оцветяването на плода, така че многократното листно третиране с Lebosol®-ПК-Макс, от завръза на плодове, стимулира основния червен цвят. Същевременно фосфор допринася за по-добра твърдост на плода и по-малко горчиви петна от студ или старост.

За зеления основен цвят отговаря елементът манган. Този цвят може да се подобри при двуцветните сортове с Lebosol®-Манган GOLD СК.

Желязна хлороза

Крушите са лесно податливи на желязна хлороза. 

Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии. Помощ в случая оказва ранното и редовно листно хранене с Lebosol®-Желязо-Цитрат GOLD.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита и торенето с Калций 150 - 300 мл Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита и торенето с калций
намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
оцветяване, качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз, качество на плода 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
от червена пъпка да начало на цъфтеж
устойчивост срещу болести 2 - 4 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Калий-Плюс от червена пъпка до юнското окапване на плодовете
жизненост, фотосинтеза, имунитет 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК червена пъпка, балон, големина на лешник, големина на орех
студоустойчивост на цвета, добив 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
1 - 2 пъти 0,5 л/дка Lebosol®-Калий 450 +
1 - 2 пъти 0,200 л/дка Аминозол®
от червена пъпка преди очаквани студове
добив, залагане на цветни пъпки 4 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Фитоамин® пълен цъфтеж, прецъфтяване, непосредствено след цъфтежа и големина на лешник
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК след цъфтеж до юнското окапване на плодовете
устойчивост на стрес 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® след цъфтеж до беритба, при стрес причинен напр. от времето
твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет 4 - 6 пъти 0,500 - 0,800 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК след цъфтеж до беритба
срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост 2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Магнезий 400 СК след цъфтеж до беритба
качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка след цъфтеж до беритба
качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
завръз на плодове до беритба
зелен основен цвят 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от юнското окапване на плодовете до беритба
червен основен цвят, твърдост на плода, големина на плода 2 - 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450или2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от юнското окапване на плодовете до беритба
качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® +
2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
след беритба
третираните култури се избягват от диви животни 0,200 л/дка Аминозол® (с 20 л вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост