bg
Merkliste Icon 0

Аминозол®

отбележете PDF

Продукт

Органичeн NK- тор, течен произведен от странични животински продукти от материал категория 3, съгласно EG (VO) 1069/2009, хидролизирани протеини


Хранително вещество:
9,4 % общ азот (N) 115 гр/л ,
1,1 % общ калиев оксид (K2O) 15 гр/л

0,25 % обща сяра от които водоразтворими 0,23 %; 1,28 % общ натрий от които водоразтворими 1,26 %; 66,3 % органична субстанция произведен от странични животински продукти от материал категория 3, съгласно EG (VO) 1069/2009, хидролизирани протеини


Плътност: 1,23


рН-стойност: 5,0 - 7,0


Цвят: кафяв


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Аминозол® се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Аминозол® винаги разреден с вода да се прибавя последен.

Активно вещество на продукта

Ролята на аминокиселините: аминокиселините са изграждащия материал на белтъка, въглехидратите, хлорофила и т.н., усвояват се отлично през листото и се интегрират във фотосинтезата. Така растениетото получава не само необходимите хранителни вещества като отделни части (азот, въглероден двуокис, вода), но и директно цялостен изграждащ материал. По този начин се подпомага растежа на растението особено при стресови ситуации. Някои аминокиселини са изграждащ материал на ауксини и стимулират клетъчното делене и развитието на корените. Наред с това аминокиселините имат намокримо и прилепващо действие и затова подобряват ефективността и поносимостта на торовете и препаратите за растителна защита. Аминокиселините имат също специфична миризма, която се избягва от дивите животни и гризачите.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (в 20 л вода (да се разтвори във вода 2 - 3  дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост
При всички култури подсилване толерантността към стрес, добив, ревитализация, воден баланс, образуване на корени, подобряване приема на хранителни вещества, намаляне радиационния стрес (антиоксиданти) капково Аминозол® Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури умокрител/прилепител, подобрява ефективността на ПРЗ 150 - 300 мл Аминозол® (на 100 л вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
При всички култури подсилва толерантността към стрес 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® (При апликация с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 - 0,5 %-тен рзтвор.) при стрес
При всички култури добив, подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с хербициди след поникване, жизненост 0,100 - 0,200 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
При всички култури Повече жизненост (напр. слана по цветовете) 1 - 2 пъти 2 л Аминозол® (най-добро действие в комбинация с 0,100 л/дка Лебозол®-Робустус) при необходимост
При всички култури третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (в 20 л вода (да се разтвори във вода 2 - 3  дни преди пръскане), количество за 10 декара) при необходимост
При всички култури подсилване толерантността към стрес, добив, ревитализация, воден баланс, образуване на корени, подобряване приема на хранителни вещества, намаляне радиационния стрес (антиоксиданти) 1 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® (При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 - 0,5 %-ен рзтвор.) при стрес
При всички култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 1 - 4 л/т посев Аминозол® към третирането на посевния материал
При всички култури добив, подсилва устойчивостта на цвета срещу измръзване 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Аминозол® (За най-добър ефект използвайте в комбинация с 0,100 л/дка Lebosol® Робустус СК + 0,500 л/дка Lebosol® Калий 450) при необходимост
Житни култури начално развитие, добив, жизненост 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® през пролетта от начало на вегетация до край на братене
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® към първото мероприятие по растителна защита, след сваляне на фолиото
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® След отстраняване на фолиото
Ягоди завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване Аминозол® (потопете растенията в 1 % разтвор или съответно леко поливане с 0,500 - 1 л/дка Аминозол) 7 - 10 дни след разсаждане
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване Аминозол® (потопете растението в 1%-ен разтвор или алтернативно 0,500 - 1 л/дка) 7 - 10 дни след разсаждане
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Семкови плодове подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с калциев хлорид 0,100 - 0,200 л/дка Аминозол® към пръсканията с калциев хлорид
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® (без средства за растителна защита) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® (без препарати за растителна защита) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Аминозол® след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Аминозол® след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® след беритба
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Аминозол® след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Аминозол® след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Зеленчуци начално развитие, прираст, коренообразуване Аминозол® (потопете растеничта в 1%-тен разтвор или с 0,500 -1 л/дка.) 7 - 10 дни след разсаждане
Зеленчуци начално развитие, прираст,образуване на корени, предотвратяване петна от пръски 0,500 - 1 л/дка Аминозол® (или потапяне на тавите в 1% разтвор или поливане на растението с лейка с 0,5% разтвор) 7 - 10 дни след разсаждане
Цитрусови култури завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® 0,5 м височина до беритба
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване 0,500 - 1 л/дка Аминозол® (или потапяне на тавите в 1% разтвор или поливане с лейка на растението с 0,5% разтвор) 7 - 10 дни след разсаждане
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване Аминозол® (потопете таблите с разсада в 1 %- тен разтвор или неоформените растения се пръскат с 0,3 %-тен разтвор съответно се поливат с 1 л/дка преди разсаждането, съответно 7 - 10 дена след садене ) 7 - 10 дни след разсаждане
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване Аминозол® (потапяне на изходния основен материал в разтвор от 1% или алтернативно поливане с 1%-ен разтвор) при необходимост
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване Аминозол® (потопете в разтвор от 1 %) поливане при засаждане
Декоративни растения качество на листото и цвета, жизненост, растеж няколко приложения 0,100 - 0,300 л Аминозол® (на 10 литра вода за пръскане, 0,200 - 0,300 л/дка) по време на вегетационния период
Декоративни растения качество на листото и цъфтежа, жизненост, предотвратяване на петна от пръскане 1 - 4 пъти 100 – 300 мл Аминозол® (на 100л. вода за пръскане или 0,200 - 0,300 л/ дка) при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки начално развитие, жизненост, коренообразуване 2 - 5 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® по време на вегетационния период
Ядки завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Памук завръз на плодове, качество 2 - 3 пъти 0,500 - 0,750 л/дка Аминозол® от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена