bg
Merkliste Icon 0

Хербозол®

отбележете PDF

Продукт

Добавка BVL-Nr. 6296-60
Средство за намокряне/прилепване


Хранително вещество:
82,9 % рафинирано парафиново масло ,
17,1 % добавки


Плътност: 0,88


рН-стойност: 6,0 - 7,0


Цвят: светлосиньо


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Хербозол® се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или средства за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни с 2/3 вода и продуктите да се добавят поотделно. Хербозол® винаги да се добавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Хербозол® е добавка, която е специално разработена като допълнение към почвените хербициди. Хербозол®допринася за:

1. по-добро разпределение на сместа за пръскане,
както и

2. по-добро прилепване на почвения хербицид към почвените частици, като по този начин хербицидите се отлагат по-малко в долния почвен слой, така че да се засили обезпаразитяващото действие на хербицида. Културните растения, които са дълбоко вкоренени, приемат по-малко от активната съставка на хербицида.

Разходна норма:Следвайте инструкциите за употреба на съответния хербицид. Време за действие: Следвайте инструкциите за употреба на съответния хербицид .

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка) към почвените хербициди
Житни култури подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Картофи подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Бобови култури подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Царевица подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Рапица подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Слънчоглед подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Захарно цвекло подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Ягоди подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Храстовидни плодове подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Зеленчуци подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Тютюн подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
Коледни дръвчета подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,040 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди