bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Амониум ТС 200

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
N (+S) разтвор на азотен тор със сяра 15 (+22)


Хранително вещество:
15 % общ азот (N) 200 гр/л ,
9,3 % амониев азот (N) ,
5,7 % амиден азот (N) ,
21,3 % водоразтворима сяра (S) 280 гр/л


Плътност: 1,32


рН-стойност: 8,0 - 9,0


Цвят: син


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Амониум ТС 200 се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смеси с листни торове или ПРЗ, резервоара на пръскачката да се пълни до 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Амониум ТС 200 да се прибавя като последен компонент. Да се пръска незабавно при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Азотът и сярата са слабо налични при кисели почви, леки или песъчливи почви, при оскъдно съдържание на хумус, при лошо проветрени почви.
Недостигът на сяра се изразява със сиви/жълти мраморни ивици на по-младите листа, набит растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържане при маслени култури.
Недостигът на азот се изразява с ограничен растеж и пожълтяване на листата първо при по-старите, а по-късно и по цялото растение.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с азот и сяра, жизненост, качество на листото, добив, маслено съдържание, фотосинтетичен капацитет 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 ((в 20 - 40 л вода) 0,5 -1%-ен р-р при нормални култури, 0,25 - 0,5%-ен р-р при чувствителни култури под стъкло/фолио (да не се прилага по време на цъфтеж)) при необходимост
При всички култури за снабдяване с азот и сяра, жизненост, качество на листото, добив, маслено съдържание, фотосинтетичен капацитет капково Lebosol®-Амониум ТС 200 Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури за снабдяване с азот и сяра 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 (при листно торене в най-малко 20 - 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-тен разтвор.) при необходимост
Житни култури усвояване на азот, съдържание на протеин, качество 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 3-ти лист
Житни култури добив, жизненост 1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от братене
Житни култури добив, съдържание на протеин, качество 1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 при изкласяване
Пасища и ливади добив, усвояване на азот, жизненост 2 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 по време на вегетационния период
Пасища и ливади Усвояване на азот, жизненост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 по време на вегетационния период
Картофи Усвояване на азот, жизненост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от началото на оформяне на реда
Бобови култури Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 6-ти лист
Царевица Усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 4-ти лист
Рапица усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 4-ти лист
Рапица добив, маслено съдържание 2 - 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 между 6-ти лист и начало на цъфтеж
Слънчоглед усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание 1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 4-ти лист
Слънчоглед добив, маслено съдържание 2 - 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 4-ти лист
Захарно цвекло Усвояване на азот, жизненост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 6-ти лист
Захарно цвекло добив, усвояване на азот, жизненост, образуване на захари 1 - 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 6-ти лист
Зелеви, листни и лукови зеленчуци добив, качество 2 - 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци усвояване на азот, съдържание на протеин, качество 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки усвояване на азот, съдържание на протеин, качество 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост 2 - 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 при достатъчно развита листна маса
Хмел Усвояване на азот, жизненост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 0,5 м височина до беритба
Тревни настилки Усвояване на азот, жизненост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 по време на вегетационния период
Памук Усвояване на азот, жизненост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 4-ти лист
Ориз усвояване на азот, съдържание на протеин, качество 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Амониум ТС 200 от 3-ти лист