bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Бор

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Боретаноламин


Хранително вещество:
11 % водоразтворим бор (B) Боретаноламин 150 гр/л


Плътност: 1,36


рН-стойност: 7,9 - 8,1


Цвят: зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Бор се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Бор да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Борът е слабо наличен при песачливи почви, при високо съдържание на азот или при високо съдържание на калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на бор се изразява чрез напукване на тъканите, умиране на вегетационните места, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с бор 0,100 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор (При листно торене в най-малко 20 - 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-тен разтвор) при необходимост
При всички култури Zur Borversogung, Calciumtransport, Pollenqualität, Ertrag, Blütenqualität, Fruchtqualität, Photosyntheseleistung Fertigation Lebosol®-Бор Fragen Sie Ihren Fachberater!
При всички култури Zur Borversogung, Calciumtransport, Pollenqualität, Ertrag, Blütenqualität, Fruchtqualität, Photosyntheseleistung 0,5 - 3 l/ha Lebosol®-Бор (Bei Blattdüngung in 200 - 400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5%ig.) при необходимост
При всички култури Mehr Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte) 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Бор (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Kalium 450) при необходимост
Житни култури добив, качество 1 - 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от 3-ти лист до края на братенето
Житни култури N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, Winterhärte 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Бор от 3-ти лист
Пасища и ливади N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Winterhärte 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Бор по време на вегетационния период
Пасища и ливади добив, качество 1 - 4 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Бор през пролетта от начало на вегетация
Картофи вътрешно качество 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от началото на оформяне на реда
Картофи N-Effizienz, Innere Qualität, Schalenfestigkeit 1 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор от 6-ти лист
Бобови култури цъфтеж, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от 6-ти лист
Бобови култури Fruchtansatz, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt 2 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор от 6-ти лист
Царевица енергийна плътност, залагане на зърно, добив на зърно, качество на полените 0,200 л/дка Lebosol®-Бор от 4-ти лист
Царевица Energiedichte, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Бор от 4-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор през пролетта от начало на вегетация
Рапица Stängelstabilität, Schotenfestigkeit, N-Effizienz, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 2 - 4 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Бор от 4-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор през есента от 4-ти лист
Слънчоглед Stängelstabilität, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 1 - 2 mal 2 l/ha Lebosol®-Бор от 4-ти лист
Слънчоглед добив, качество на полените 0,200 л/дка Lebosol®-Бор от 4-ти лист
Захарно цвекло N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. Kälte) gegen Herz- und Trockenfäule, Zuckergehalt 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Бор от 6-ти лист
Захарно цвекло добив, срещу сухо гниене и гниене на сърцевината, качество 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор от 6-ти лист
Ягоди Gegen verformte Beeren, Zuckergehalt, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-Бор от зелена пъпка
Ягоди срещу деформация на плода, цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от зелена пъпка
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване 0,200 л/дка Lebosol®-Бор през есента при засаждане
Семкови плодове Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 2 - 4 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор Rote Knospe
Семкови плодове цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плод, нарастване на поленовата тръбичка, качество на кората 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор (и 1 - 2 пъти 0,100 л/дка от големина на орех) от червена пъпка да начало на цъфтеж
Костилкови плодове Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 2 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор от завръз на плодове
Костилкови плодове цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от начало на цъфтеж
Храстовидни плодове цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор преди цъфтеж
Храстовидни плодове Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор Beginn Triebwachstum
Десертно грозде равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Десертно грозде Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife 2 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор Ab Vergrößern der Gescheine
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,200 - 0,100 л/дка Lebosol®-Бор след беритба
Винено грозде Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife 2 - 3 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор Ab Vergrößern der Gescheine
Винено грозде равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Плодни зеленчуци цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Бор преди цъфтеж при достатъчна листна маса
Зелеви, листни и лукови зеленчуци срещу некроза на сърцевината при зеле, салата и т.н., вътрешно качество 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор при достатъчно развита листна маса
Аспержи качество (цепнатини, кухини, качество на обвивката) 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор при достатъчно развита листна маса
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци качество (цепнатини, кухини, вътрешно гниене) 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 2 - 4 mal 1 - 3 l/ha Lebosol®-Бор при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 2 - 4 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор Ab weiße Knospe
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, качество 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Бор при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt 2 - 4 mal 1 - 3 l/ha Lebosol®-Бор при достатъчно развита листна маса
Хмел развитие на пъпки и леторасти 3 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Бор от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел развитие на пъпки и леторасти, качество 3 - 5 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-Бор 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Тютюн N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-Бор от 4-ти лист
Разсадник регенериране, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор от средата на август
Разсадник регенериране, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор от средата на август
Коледни дръвчета Nadelqualität, N-Effizienz, Vitalität, Winterhärte 1 - 2 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор от 4-ти лист
Декоративни растения добив, качество 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Бор (от начало на цъфтеж) при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 1 - 2 mal 1 l/ha Lebosol®-Бор при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Frosthärte 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Бор по време на вегетационния период
Nüsse Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-Бор Knospenschwellen
Baumwolle Fruchtansatz, Blütenknospenanlagen, Winterhärte 1 - 3 mal 1 - 2 l/ha Lebosol®-Бор от разлистване
Reis N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) 1 - 2 mal 0,5 - 0,75 l/ha Lebosol®-Бор от 3-ти лист