bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Калфос

отбележете PDF

Продукт

ЕO-ТОР
NP-торов разтвор с калций 3-24 (4)


Хранително вещество:
3,2 % Азот (N) амиден азот 40 гр/л ,
24,3 % водоразтворим фосфат (P2O5) 315 гр/л

Допълнително се съдържат: 4,2 % водоразтворим калциев оксид (55 гр/л CaO)


Плътност: 1,30


рН-стойност: 1,0 - 2,0


Цвят: безцветен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Калфос се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита резервоара на пръскачката  да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Калфос да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Фосфорът е слабо наличен в киселинни или силно алкални (варовити) почви, почви с бедно съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо и при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на фосфор.

Недостигът на фосфор се изразява с по-малко и по-дребни грудки при картофите, малки, тъмнозелени млади листа, дребни растения, червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с фосфор и калций 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Калфос (при листно торене в най-малко 50 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1 %-ен разтвор) при необходимост
При всички култури Zur Phosphor- und Calciumversorgung, Zellwandfestigkeit, N-Effizienz, Energiehaushalt und Photosyntheseleistung, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans), Verbesserung Fruchtqualität und Lagerstabilität 4 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос (Bei Blattdüngung in mindestens 500 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 1%ig. Nicht während der Blüte.) при необходимост
Житни култури Vitalität, Halmstabilität 1 - 3 mal 4 - 8 l/ha Lebosol®-Калфос Ab Anfang der Bestockung
Картофи Knollenansatz, Knollen-/Schalenqualität, Verbesserung der Lagerfähigkeit 2 - 3 mal 6 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос от 6-ти лист
Картофи добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките 1 л/дка Lebosol®-Калфос при удебеляване на столоните
Картофи добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Калфос от 10 мм диаметър на грудката
Рапица Vitalität, Halmstabilität 1 - 3 mal 4 - 8 l/ha Lebosol®-Калфос от 4-ти лист
Слънчоглед Vitalität, Halmstabilität 1 - 3 mal 4 - 8 l/ha Lebosol®-Калфос от 4-ти лист
Ягоди големина на плода, твърдост на плода, трайност 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калфос (в комбинация с 0,400 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК ) между цъфтеж и беритба
Ягоди Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Семкови плодове червен основен цвят, твърдост на плода, дълготрайност на съхранение 2 пъти 1 л/дка Lebosol®-Калфос 4 и 2 седмици преди беритба
Семкови плодове Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 mal 10 l/ha Lebosol®-Калфос 4 и 2 седмици преди беритба
Костилкови плодове оцветяване на плода, твърдост на плода 2 пъти 1 л/дка Lebosol®-Калфос 4 и 2 седмици преди беритба
Костилкови плодове завръз на плодове, твърдост на плода, големина на плода 2 - 5 пъти 1 л/дка Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Костилкови плодове Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Храстовидни плодове Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Храстовидни плодове големина на плода, твърдост на плода, трайност 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калфос (в комбинация с 0,400 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК) завръз на плодове до беритба
Десертно грозде Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Винено грозде Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Плодни зеленчуци твърдост на плода, качество на плода, трайност, червено оцветяване при доматите 2 - 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Зелеви, листни и лукови зеленчуци големина на плода, твърдост на плода, трайност 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса
Аспержи големина на плода, твърдост на плода, трайност 2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität, Gegen Innenbrand, Blattrandnekrosen und Blütenendfäule 2 - 5 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса или от прецъфтяване до беритба
Цитрусови култури Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки големина на плода, твърдост на плода, трайност 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 5 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса или от прецъфтяване до беритба
Nüsse Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Baumwolle Vitalität, Faserstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Калфос от завръз на плодове