bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Калфос

отбележете PDF

Продукт

ЕO-ТОР
NP-торов разтвор с калций 3-24 (4)


Хранително вещество:
3,2 % Азот (N) амиден азот 40 g/l ,
24,3 % водоразтворим фосфат (P2O5) 315 g/l ,
4,2 % водоразтворим калциев оксид (CaO) 55 g/l


Плътност: 1,30


рН-стойност: 1,0 - 2,0


Цвят: безцветен


Съхранение

при температура от +5 °C до +35 °C

Смесимост

Lebosol®-Калфос се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита дозата да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Lebosol®-Калфос да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Фосфорът е слабо наличен в киселинни или силно алкални (варовити) почви, почви с бедно съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо и при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на фосфор.

Недостигът на фосфор се изразява с по-малко и по-дребни грудки при картофите, малки, тъмнозелени млади листа, дребни растения, червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с фосфор и калций 0,5 - 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос (При листно торене в най-малко 500 л вода. При ръчно пръскане с 1 %-ен разтвор) при необходимост
Картофи добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос при удебеляване на столоните
Картофи добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките 2 пъти 0,6 л/дка Lebosol®-Калфос от 10 мм диаметър на грудката
Ягоди големина на плода, твърдост на плода, трайност 3 пъти 0,5 л/дка Lebosol®-Калфос (in Kombination mit je 4 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC) между цъфтеж и беритба
Семкови плодове червен основен цвят, твърдост на плода, дълготрайност на съхранение 2 пъти 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос 4 и 2 седмици преди беритба
Костилкови плодове завръз на плодове, твърдост на плода, големина на плода 2 - 5 пъти 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Костилкови плодове оцветяване на плода, твърдост на плода 2 пъти 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос 4 и 2 седмици преди беритба
Храстовидни плодове големина на плода, твърдост на плода, трайност 3 пъти 0,5 л/дка Lebosol®-Калфос (в комбинация с 0,400 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК) завръз на плодове до беритба
Плодни зеленчуци твърдост на плода, качество на плода, трайност, червено оцветяване при доматите 2 - 4 пъти 0,5 л/дка Lebosol®-Калфос от завръз на плодове
Зелеви, листни и лукови зеленчуци големина на плода, твърдост на плода, трайност 2 - 4 пъти 0,5 - 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса
Аспержи големина на плода, твърдост на плода, трайност 2 - 3 пъти 0,5 - 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки големина на плода, твърдост на плода, трайност 2 - 4 пъти 0,5 - 1,0 л/дка Lebosol®-Калфос при достатъчно развита листна маса