bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Kалий ТС 340

отбележете PDF

Продукт

ЕО-Тор
NK(S)-торов разтвор 3-23 (15)


Хранително вещество:
3 % амиден азот (N) 45 гр/л ,
22,4 % водоразтворим калиев оксид (K2O) 325 гр/л ,
15,2 % водоразтворима сяра (S) 220 гр/л


Плътност: 1,45


рН-стойност: 9,0


Цвят: жълтеникав


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Kалий ТС 340 се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима проба за смесимост с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или ПРЗ резервоара на пръскачката се пълни 2/3 с вода и продуктите се добавят поотделно. Lebosol®-Kалий ТС 340 се добавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Калий е слабо наличен при леки почви или при измити почви след обилни валежи. При почви с висока минерализация калий може да бъде трудно подвижен. Недостигът на Калий се изразява чрез некроза на върховете на листата и на листните артерии, преди всичко на най-старите листа. При житни се намалява устойчивостта и имунитета срещу болести. При плодовете червеното оцветяване е по-малко интензивно. Сярата е слабо налична при кисели почви, леки или песъчливи почви, при ниско съдържание на хумус, при лошо проветрени почви. Недостигът на сяра се изразява чрез сиво/жълто мраморно оцветяване на младите листа, набит ръст, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайните култури.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури За снабдяване с калий и сяра, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, повишаване на толерантността към стрес, усвояване на азот 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 (При листно торене в най-малко 40 л. вода. При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка с 1%-ен р-р. Не по време на цъфтежа) при необходимост
При всички култури за снабдяване с калий и сяра 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 (при листно торене в най-малко 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1 %-ен разтвор) при необходимост
При всички култури За снабдяване с калий и сяра, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, повишаване на толерантността към стрес, усвояване на азот Капково Lebosol®-Kалий ТС 340 Попитайте вашия специалист-консултант!
Житни култури добив, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от края на братене
Житни култури съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от изкласяване
Житни култури Съдържание на протеин, толерантност към стрес, зимоустойчивост 2 – 3 пъти 0,500 – 1  л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 3-ти лист
Пасища и ливади Жизненост, енергийно съдържание, зимоустойчивост 2 – 4 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 по време на вегетационния период
Пасища и ливади добив, усвояване на азот, жизненост 2 - 5 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 по време на вегетационния период
Картофи намалява предразположеността към сини/ черни петна 2 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при залагане на грудките и след цъфтеж
Картофи Намалява предразположеността към сини и черни петна, жизненост, толерантност към стрес 2 – 4 пъти 0,500 -1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 6-ти лист
Бобови култури цъфтеж, добив, засилва образуването на грудките, съдържание на протеин 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 6-ти лист
Бобови култури Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин 1 – 2 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 6-ти лист
Царевица добив, усвояване на азот, жизненост 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист
Царевица Повече жизненост (напр. при студ), енергийно съдържание, толерантност към стрес 1 – 2 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист
Рапица добив, усвояване на азот, жизненост 1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист до начало на цъфтеж
Рапица Жизненост, толерантност към стрес, маслено съдържание, зимоустойчивост 2 - 3 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист
Слънчоглед Жизненост, толерантност към стрес, маслено съдържание 1 - 2 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист
Захарно цвекло добив, усвояване на азот, жизненост, образуване на захари 1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 6-ти лист
Захарно цвекло Жизненост, толерантност към стрес, образуване на захар 2 – 3 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 6-ти лист
Ягоди Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ) 2 – 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от завръз на плодове
Семкови плодове оцветяване, големина на плода 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от юнското окапване на плодовете до беритба
Семкови плодове Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост (напр. при студ), червено оцветяване 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 От края на юнското окапване на плодовете
Костилкови плодове Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ) 2 – 4 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от завръз на плодове
Храстовидни плодове Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ) 2 – 4 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от завръз на плодове
Десертно грозде начално развитие, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 преди цъфтеж
Десертно грозде узряване на пръчките, образуване на захари 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от затваряне на чепката до начало на зреене
Десертно грозде узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари 2 – 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 От големина на грахово зърно
Винено грозде узряване на пръчките, образуване на захари 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от затваряне на чепката до начало на зреене
Винено грозде начално развитие, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 преди цъфтеж
Винено грозде узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари 2 - 3 mal 5 l/ha Lebosol®-Kалий ТС 340 От големина на грахово зърно
Зеленчуци Трайност, качество, повече жизненост(напр. при студ) 2 – 4 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост 2 - 4 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Твърдост и големина на плода, повече жизненост (напр. при студ), зимоустойчивост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост 2 - 4 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Трайност, качество, повече жизненост(напр. при студ) 2 – 4 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при достатъчно развита листна маса
Хмел Трайност, качество, толерантност към стрес, качество на коренището 2 – 5 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 0,5 м височина до беритба
Тютюн Трайност, качество на листото, толерантност към стрес 2 – 3 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист
Коледни дръвчета Трайност, качество на игличките, толерантност към стрес, зимоустойчивост 2 – 3 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при необходимост
Тревни настилки зелен цвят и качество на листото, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 по време на вегетационния период
Тревни настилки Жизненост, устойчивост на замръзване 2 – 4 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 по време на вегетационния период
Ядки Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ) 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от завръз на плодове
Памук Трайност, качество, толерантност към стрес, зимоустойчивост 2 – 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист
Ориз Усвояване на азот, жизненост, толерантност към стрес 2 – 3 пъти 0,500 – 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 3-ти лист