bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Kалий ТС 340

отбележете PDF

Продукт

ЕО-Тор
NK(S)-торов разтвор 3-23 (15)


Хранително вещество:
3 % амиден азот (N) 45 гр/л ,
22,4 % водоразтворим калиев оксид (K2O) 325 гр/л ,
15,2 % водоразтворима сяра (S) 220 гр/л


Плътност: 1,45


рН-стойност: 9,0


Цвят: жълтеникав


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Kалий ТС 340 се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима проба за смесимост с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или ПРЗ резервоара на пръскачката се пълни 2/3 с вода и продуктите се добавят поотделно. Lebosol®-Kалий ТС 340 се добавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Калий е слабо наличен при леки почви или при измити почви след обилни валежи. При почви с висока минерализация калий може да бъде трудно подвижен. Недостигът на Калий се изразява чрез некроза на върховете на листата и на листните артерии, преди всичко на най-старите листа. При житни се намалява устойчивостта и имунитета срещу болести. При плодовете червеното оцветяване е по-малко интензивно. Сярата е слабо налична при кисели почви, леки или песъчливи почви, при ниско съдържание на хумус, при лошо проветрени почви. Недостигът на сяра се изразява чрез сиво/жълто мраморно оцветяване на младите листа, набит ръст, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайните култури.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с калий и сяра 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 (при листно торене в най-малко 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1 %-ен разтвор) при необходимост
Житни култури добив, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от края на братене
Житни култури съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от изкласяване
Пасища и ливади добив, усвояване на азот, жизненост 2 - 5 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 по време на вегетационния период
Картофи намалява предразположеността към сини/ черни петна 2 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при залагане на грудките и след цъфтеж
Бобови култури цъфтеж, добив, засилва образуването на грудките, съдържание на протеин 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 6-ти лист
Царевица добив, усвояване на азот, жизненост 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист
Рапица добив, усвояване на азот, жизненост 1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 4-ти лист до начало на цъфтеж
Захарно цвекло добив, усвояване на азот, жизненост, образуване на захари 1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от 6-ти лист
Семкови плодове оцветяване, големина на плода 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от юнското окапване на плодовете до беритба
Десертно грозде узряване на пръчките, образуване на захари 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от затваряне на чепката до начало на зреене
Десертно грозде начално развитие, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 преди цъфтеж
Винено грозде начално развитие, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 преди цъфтеж
Винено грозде узряване на пръчките, образуване на захари 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 от затваряне на чепката до начало на зреене
Зеленчуци добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост 2 - 4 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост 2 - 4 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки зелен цвят и качество на листото, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-Kалий ТС 340 по време на вегетационния период