bg
Merkliste Icon 0

Lebosol-Нутриплант® 36

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Разтвор на азотен тор 27 с Магнезий и хранителни микроелементи, листен тор


Хранително вещество:
27 % общ азот (N) 350 g/l ,
3,6 % амониев азот (N) ,
4,7 % нитратен азот (N) ,
18,7 % амиден азот (N) ,
3 % водоразтворим магнезий (MgO) 40 g/l

всички микроелементи във водоразтворима форма. 0,01 % B; 0,02 % Cu*; 0,02 % Fe*; 0,01 % Mn*; 0,001 % Mo; 0,01 % Zn*; (* като хелат от EDTA)


Плътност: 1,30


рН-стойност: 6,0 - 8,0


Цвят: зелен


Съхранение

при температура от +0 °C до +30 °C

Смесимост

Нутриплант 36 се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита резервоара да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Нутриплант 36 да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с хранителни елементи 0,500 - 1 л/дка Lebosol-Нутриплант® 36 (в най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-тен разтвор (при чувствителни култури под стъкло/фолио 0,25 - 0,5%-тен разтвор)) при необходимост