bg
Merkliste Icon 0

Lebosol-Нутриплант® 36

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Разтвор на азотен тор 27 с магнезий и хранителни микроелементи, листен тор


Хранително вещество:
27 % общ азот (N) 350 гр/л ,
4 % амониев азот (N) ,
5 % нитратен азот (N) ,
18 % амиден азот (N) ,
3 % водоразтворим магнезий (MgO) 40 гр/л

Всички микроелементи във водоразтворима форма. 0,01 % B; 0,02 % Cu*; 0,02 % Fe*; 0,01 % Mn*; 0,001 % Mo; 0,01 % Zn*; (* като хелат от EDTA)


Плътност: 1,3


рН-стойност: 6,0 - 8,0


Цвят: зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Нутриплант 36 се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Нутриплант 36 да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури За снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет Kапково Lebosol-Нутриплант® 36 Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури За снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет 0,500 - 1 л/дка Lebosol-Нутриплант® 36 (в най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-ен разтвор при нормални култури 0,25 - 0,5%-ен разтвор при чувствителни култури под стъкло/фолио. Не по време на цъфтеж!) при необходимост
При всички култури за снабдяване с хранителни елементи 0,500 - 1 л/дка Lebosol-Нутриплант® 36 (в най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-тен разтвор (при чувствителни култури под стъкло/фолио 0,25 - 0,5%-тен разтвор)) при необходимост