bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-ПК-Макс

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
PK-торов разтвор 24-27


Хранително вещество:
23,8 % водоразтворим фосфат (P2O5) 385 гр/л ,
27,4 % водоразтворим калиев оксид (K2O) 440 гр/л


Плътност: 1,61


рН-стойност: 8,0


Цвят: безцветен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®ПК-Макс се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с торове съдържащи калций и магнезий, както и с манган-нитрат. При смесване с листни торове или с ПРЗ, резервоара на пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®ПК-Макс да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Фосфорът е слабо наличен при кисели и силно алкални (варовити) почви, почви с ниско съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо, при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на Фосфор.

Недостигът на Фосфор се изразява с по-малко и по-дребни клубени при картофи, малки тъмнозелени млади листа, набити растения, червено оцветяване на стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с фосфор и калий, добив, повече жизненост (напр. при студ), усвояване на азот, енергиен и воден баланс, фотосинтетичен капацитет, образуване на корени 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (в най-малко 20 л вода. 0,5 - 1%-ен р-р при нормални култури. 0,25 - 0,5%-ен р-р при чувствителни култури под стъкло/фолио) при необходимост
При всички култури снабдяване с фосфор и калий 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (в най-малко 20 л вода, съответства на 0,5 - 1%-ен разтвор (при чувствителни култури и под стъкло/фолио 0,25 - 0,5 %-ен разтвор) при необходимост
При всички култури за снабдяване с фосфор и калий, добив, повече жизненост (напр. при студ), усвояване на азот, енергиен и воден баланс, фотосинтетичен капацитет, образуване на корени Капково Lebosol®-ПК-Макс Попитайте вашия специалист-консултант!
Житни култури енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост, студоустойчивост 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) през есента от 3-ти лист
Житни култури енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури Качество на зърното, съдържание на протеин, зимоустойчивост 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 3-ти лист
Пасища и ливади енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс по време на вегетационния период
Пасища и ливади Засилване началното развитие (през пролетта), усвояване на азот, зимоустойчивост 2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс по време на вегетация
Картофи Залагане на грудки, качество на грудките и обелката, нарастване на грудките, сортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 1л/дка Lebosol®-ПК-Макс при удебеляване на столоните
Картофи добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс при удебеляване на столоните
Картофи добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 10 мм диаметър на грудката
Бобови култури образуване на грудки, качество, зрялост 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 6-ти лист
Бобови култури Образуване на грудки, качество, съдържание на протеин 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 6-ти лист
Царевица начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) от 4-ти лист
Царевица Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
Рапица Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание 1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
Рапица енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
Слънчоглед начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) от 4-ти лист
Захарно цвекло Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, образуване на захар 1 - 3 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 6-ти лист
Захарно цвекло развитие на листото, начално развитие, усвояване на азот, растеж на корените, образуване на захари 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 6-ти лист
Ягоди Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от завръз на плодове
Ягоди начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс начало на вегетация
Ягоди твърдост на плода, големина на плода 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс завръз на плодове до беритба
Семкови плодове Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс 4 и 2 седмици преди беритба
Семкови плодове червен основен цвят, твърдост на плода, големина на плода 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от юнското окапване на плодовете до беритба
Костилкови плодове Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от завръз на плодове
Костилкови плодове твърдост на плода, големина на плода, захарно съдържание 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс начало на вегетация
Храстовидни плодове твърдост на плода, големина на плода 1 - 3 пъти 0,6 - 0,8 л/дка Lebosol®-ПК-Макс завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от завръз на плодове
Десертно грозде начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 5-ти лист до начало на цъфтеж
Десертно грозде Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от завръз на плодове
Винено грозде начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 5-ти лист до начало на цъфтеж
Винено грозде Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от завръз на плодове
Аспержи енергиен баланс, добив, усвояване на азот, натрупване на хранителни резерви, жизненост 1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от средата на вегетационния период
Зеленчуци засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество, качество на листото 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс (предимно при студ и влага) при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество, качество на листото 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс при достатъчно развита листна маса
Хмел енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество, жизненост 2 - 5 пъти 0,6 - 0,8 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс 0,5 м височина до беритба
Тютюн начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
Тютюн Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
Коледни дръвчета начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от разлистване
Коледни дръвчета Усвояване на азот, жизненост 1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от разлистване
Декоративни растения засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, качество на листото 1 - 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-ПК-Макс при необходимост
Тревни настилки начално развитие, жизненост, коренообразуване 1 - 5 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс по време на вегетационния период
Тревни настилки Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост 2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-ПК-Макс по време на вегетационния период
Ядки Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране 2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от завръз на плодове
Памук засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, стабилност на влакната, зимоустойчивост 2 - 4 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
Ориз Качество на зърното, съдържание на протеин, усвояване на азот 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 3-ти лист