bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-Тор
Течна смес на микроелементи с бор (B), манган (Mn) и молибден (Mo)


Хранително вещество:
4,1 % общ бор (B) като калциев борат 60 гр/л ,
4,8 % общ манган (Mn) като манганов оксид 70 гр/л ,
0,5 % водоразтворим молибден (Mo) като натриев молибдат 7 гр/л

Допълнително се съдържат: 8,7 % калциев оксид (130 гр/л CaO); 9,2 % сяра (135 гр/л S)


Плътност: 1,48


рН-стойност: 8,5


Цвят: бежов


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с торове съдържащи фосфати и сулфати. При смесване с листни торове или средства за растителна защита, резервоара на пръскачката   да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК да се добавя като последен компонент при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Борът е слабо наличен при песачливи почви, при високо съдържание на азот или калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на бор се изразява чрез деформирани листа, цепнатини в стъблата и корените, лош цъфтеж и неравномерно узряване.

Манганът е слабо наличен при хумусни, песачливи, рохкави почви, при почви с висока рН-стойност и при студ и влага.

Недостигът на манган се изразява чрез междужилкова хлороза.

Молибден е слабо наличен при леки и кисели почви (заблатени песачливи почви, силно заблатени почви, градинарски земи и субстрати) както и при суша.

Недостигът на молибден се изразява чрез деформации на листото (Whiptail-синдром).

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК през есента от 4-ти до 6-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК през пролетта до края на цъфтежа
Слънчоглед равномерен цъфтеж и узряване, добив 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК през пролетта до края на цъфтежа