bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-Тор
Течна смес на микроелементи с Бор (B), Манган (Mn) и Молибден (Mo)


Хранително вещество:
4,1 % Бор (B) като калциев борат 61 g/l ,
4,8 % общ манган (Mn) като манганов оксид 71 g/l ,
0,5 % водоразтворим молибден (Mo) като натриев молибдат 7 g/l

допълнително съдържа: 9 % калциев оксид (133 g/l CaO); 9,2 % Сяра (136 g/l S)


Плътност: 1,48


рН-стойност: 8,5


Цвят: бежов


Съхранение

при температура не по-ниска от 4 °C

Смесимост

Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва с торове съдържащи фосфати и сулфати. При смесване с листни торове или средства за растителна защита пръскачката да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК да се добавя като последен компонент при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Бор е слабо наличен при песачливи почви, при високо съдържание на азот или калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на Бор се изразява чрез деформирани листа, цепнатини в стъблата и корените, лош цъфтеж и неравномерно узряване.

Манган е слабо наличен при хумусни, песачливи, рохкави почви, при почви с висока рН-стойност и при студ и влага.

Недостигът на Манган се изразява чрез междужилкова хлороза.

Молибден е слабо наличен при леки и кисели почви (заблатени песачливи почви, силно заблатени почви, градинарски земи и субстрати) както и при суша.

Недостигът на Молибден се изразява чрез деформации на листото (Whiptail-синдром).

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК през есента от 4-ти до 6-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК през пролетта до края на цъфтежа
Слънчоглед равномерен цъфтеж и узряване, добив 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК през пролетта до края на цъфтежа