bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Робустус СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
 калциев борат


Хранително вещество:
7 % общ бор (B) 100 гр/л

Допълнително се съдържат: 14,6 % калциев оксид (215 гр/л CaO); 1,7 % общ магнезиев оксид (25 гр/л MgO)


Плътност: 1,47


рН-стойност: 8,5


Цвят: бежов


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Робустус СК се смесва с общоприетите средства за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Да не се смесва със фосфатни и сулфатни торове. При смесване с листни торове и средства за растителна защита, резервоара на пръскачката  да се напълни до 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Робустус СК да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Борът е слабо наличен при песъчливи почви, при високо съдържание на азот или калций, при студ, влага и суша.

Недостигът на Бор се изразява чрез напукване на тъканите, отмиране на вегетационните точки, суха гнилост и загниване на сърцевината, лош цъфтеж и намален завръз на плодове, безформени плодове.

Калцият  е слабо наличен при кисели, песъчливи и леки почви (отмиване), кисели торфови почви и при суша. При високо съдържание на азот и калий в плода и при големи плодове често настъпва недостиг на Калций.

Недостигът на Калций се изразява чрез прегаряне на върховете на листата, завити листа, увредени вегетационни точки, намалена твърдост на плода, петносване и влошена трайност при съхранение.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури За снабдяване с бор, транспортиране на калций, качество на полените, добив, качество на цъфтежа, качество на плода, фотосинтетичен капацитет 0,05 – 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК (При листно торене в 20-40 л.вода. При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка 0,5 %ен р-р.) при необходимост
При всички култури Повече жизненост (напр. слана по цветовете) 1 – 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК (Най-добро действие в комбинация с 0,200 л/дка Аминозол + 0,500 л/дка Калий 450) при необходимост
При всички култури за снабдяване с бор 0,050 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК (при листно торене в най-малко 20 - 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-ен разтвор) при необходимост
Житни култури Усвояване за азот, здравина на стъблото, качество на посева, зимоустойчивост 1 – 2 пъти 0,05 – 0,150 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 3-ти лист
Житни култури добив, качество 1 - 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 3-ти лист до края на братенето
Пасища и ливади добив, качество 1 - 4 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК през пролетта от начало на вегетация
Пасища и ливади Усвояване за азот, жизненост, здравина на стъблото, зимоустойчивост 1 – 4 пъти 0,05 – 0,150 л/дка Lebosol®-Робустус СК по време на вегетационния период
Картофи вътрешно качество 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от началото на оформяне на реда
Картофи Усвояване за азот, вътрешно качество, здравина на обелката 1 – 3 пъти 0,100 – 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 6-ти лист
Бобови култури цъфтеж, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 6-ти лист
Бобови култури Завръз на плодове, усвояване за азот, повече жизненост (напр. при студено време), съдържание на протеин 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 6-ти лист
Царевица енергийна плътност, залагане на зърно, добив на зърно, качество на полените 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 4-ти лист
Царевица Енергийна плътност, усвояване за азот, повече жизненост (напр. при студено време) 1 – 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 4-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване 0,2 - 0,3 л/дка Lebosol®-Робустус СК през есента от 4-ти лист
Рапица равномерен цъфтеж и узряване, добив 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Рапица Здравина на стъблото, твърдост на шушулката, студоустойчивост, равномерно съзряване, маслено съдържание, зимоустойчивост 2 – 4 пъти 0,300 – 0,400 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 4-ти лист
Слънчоглед Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание 1 – 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 4-ти лист
Слънчоглед добив, качество на полените 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 4-ти лист
Захарно цвекло усвояване за азот, повече жизненост (напр.студ) , както и срещу гниене на сърцевината и сухо гниене, съдържание на захар 1 – 3 пъти 0,300 – 0,400 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 6-ти лист
Захарно цвекло добив, срещу сухо гниене и гниене на сърцевината, качество 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 6-ти лист
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди Срещу деформиране на плода, съдържание на захар, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК от зелена пъпка
Ягоди срещу деформация на плода, цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от зелена пъпка
Ягоди залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК през есента при засаждане
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Семкови плодове цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плод, нарастване на поленовата тръбичка, качество на кората 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК (и 1 - 2 пъти 0,100 л/дка от големина на орех) от червена пъпка да начало на цъфтеж
Семкови плодове Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост 2 – 4 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК Червени пъпки
Костилкови плодове цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от начало на цъфтеж
Костилкови плодове Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост 2 – 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от завръз на плодове
Храстовидни плодове Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост 1 – 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК При започване растежа на леторастите
Храстовидни плодове цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК преди цъфтеж
Десертно грозде Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост, равномерно съзряване 2 – 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК От нарастване на леторастите
Десертно грозде равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК след беритба
Винено грозде Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост, равномерно съзряване 2 – 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК От нарастване на леторастите
Винено грозде равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Плодни зеленчуци цъфтеж, завръз на плодове 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК преди цъфтеж при достатъчна листна маса
Зелеви, листни и лукови зеленчуци срещу некроза на сърцевината при зеле, салата и т.н., вътрешно качество 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Аспержи качество (цепнатини, кухини, качество на обвивката) 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци качество (цепнатини, кухини, вътрешно гниене) 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание 2 – 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост 2 – 4 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание 2  - 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки добив, качество 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Хмел развитие на пъпки и леторасти, качество 3 – 5 пъти 0,200 – 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК 0,5 м височина до беритба
Хмел развитие на пъпки и леторасти, качество 3 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн Усвояване за азот, жизненост, качество на листата 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 4-ти лист
Коледни дръвчета Усвояване на азот, качество на игличките, жизненост, зимоустойчивост 1 – 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от разлистване
Декоративни растения добив, качество 1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения Усвояване за азот, жизненост, качество на листата 1 – 2 пъти 0,100 – 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки Усвояване за азот, жизненост, здравина на стъблото, устойчивост на замръзване 1 – 4 пъти 0,05 – 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК по време на вегетационния период
Ядки Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост 1 – 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК От набъбване на пъпки
Памук Завръз на плодове, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост 1 – 3 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 4-ти лист
Ориз Усвояване за азот, здравина на стъблото, качество на посева, повече жизненост (напр. при студено време) 1 – 2 пъти 0,05 – 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК от 3-ти лист